dr Anna Małczuk-Wakulińska

Od 2009 roku doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki. W 2008 roku obroniła pracę magisterską Siedlce w czasach oświecenia – zarys encyklopedyczny.

Pracę doktorską traktującą o działalności wydawniczej Tadeusza Mostowskiego pisze pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wichrowskiej

Referaty

  • Łukasz Gołębiowski jako pamiętnikarz
  • Działalność wydawnicza Tadeusza Mostowskiego i jej echa w świadectwach literackich epoki

Zainteresowania

kultura, obyczajowość, piśmiennictwo oświecenia, edytorstwo, edukacja, metodyka nauczania języka polskiego  

WSTECZ