mgr Maria J. Magner

W 2008 roku uzyskała dyplom studiów magisterskich na podstawie pracy „Tobijasz pobożny i Gospodarz dozorny”. Edycja krytyczna tekstu z roku 1647 napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Karpińskiego. Obecnie kończy pisać rozprawę Dwa barokowe poematy o Judycie. Konteksty interpretacyjne pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Elżbiety Wichrowskiej.

Prowadziła między innymi następujące zajęcia kursowe: komputerowe opracowanie tekstu, warsztat bibliograficzny – dawniej i dziś, warsztaty redakcyjne – językowo-stylistyczne przygotowanie tekstów do druku, ortografię i interpunkcję w praktyce wydawniczej, technologie multimedialne w pracy nauczyciela polonisty oraz autorskie konwersatoria: Tajemnice biblijnych kobiet w perspektywie edytorskiej i kulturowej i „Słowa, słowa, słowa” – warsztat pracy nad tekstem.

W planach naukowych ma ukończenie przygotowania do druku Tobijasza pobożnego i Gospodarza dozornego oraz edycję krytyczną Judit wydanej w XVII wieku w Baranowie.  

WSTECZ