mgr Anna Wajda  • 2014 – studia podyplomowe na kierunku Informatyka (Politechnika Warszawska)
  • 2010 – mgr filologii polskiej, spec. nauczanie języka polskiego jako obcego (Uniwersytet Jagielloński)
  • 2009 – mgr filologii polskiej, spec. komparatystyka (Uniwersytet Jagielloński)

Zainteresowania naukowe:

nauczanie języka polskiego jako obcego, przetwarzanie języka naturalnego

Publikacje

Publikacje
Computer Assisted Language Teaching. Najnowsze pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Toruń 2014.
Grzecznościowe potknięcia i sposoby ich unikania jako wyzwanie dla lektora języka polskiego jako obcego [w:] Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku, Rzeszów 2013.
Recenzje
M. Marcjanik (red. nauk.), Jak zwracają się do siebie Europejczycy, Warszawa 2013 [w:] „Poradnik Językowy”, nr 9/2015.
A. Markowski, W. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Warszawa 2012 [w:] „Poradnik Językowy”, nr 9/2013.

Doświadczenie:

  • Od 2011 roku – lektor języka polskiego jako obcego.
  • 2014-2015 – Speech Data Evaluator, Google Polska.
  • Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim: Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora, Testowanie i certyfikacja.
 

WSTECZ