mgr Marta Janeczek


E-mail

marta.janeczek@student.uw.edu.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej (stopnie tytuły):

 • Od 2010 – studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: językoznawstwo
 • 2002-2007 – studia na kierunku filologia polska, specjalność logopedia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła tytuł magistra

Zainteresowania naukowe:

 • Etiologia i symptomatologia zaburzeń mowy u dzieci
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci
 • Rozwój mowy dziecka w normie i patologii
 • Profilaktyka logopedyczna i wczesna interwencja logopedyczna
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Ortofonia i dykcja
 • Terminologia logopedyczna

Publikacje

Publikacje
Zróżnicowanie realizacji samogłosek nosowych przed spółgłoskami szczelinowymi z przedniej i tylnej strefy artykulacyjnej w wyniku procesu ekonomizacji ruchów artykulacyjnych [w:] publikacja z konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mechanizmy ekonomizacji w języku", Częstochowa 26-27 września 2013 artykuł złożony do druku
Narzędzia i metodyka postępowania w objawowo-przyczynowym diagnozowaniu zaburzeń mowy u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej [w:] publikacja z konferencji Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii", Warszawa 13-15 września 2013, artykuł złożony do druku
Stan mowy dzieci. Prezentacja logopedycznych badań przesiewowo-diagnostycznych [w:] Studia Pragmalingwistyczne, 2012, Rok IV, strony 105-127

Nagrody, wyróżnienia.

 • Stypendium doktoranckie Wydziału Polonistyki UW (2010-...)
 • Stypendium naukowe Wydziału Polonistyki UW (2005-2007)
 • Stypendium naukowe m. st. Warszawy (2005-2007)

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje.

 • Założycielka i Dyrektor Bona Verba - Centrum Rozwoju i Terapii. Logopedia, Pedagogika, Rehabilitacja
 • Wykładowca w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie (2011-...)
 • Szkoła Podstawowa nr 97 w Warszawie – nauczyciel-logopeda (2008-...)
 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 w Warszawie – nauczyciel-logopeda (2008-...)
 • Zespół Szkół nr 83 w Warszawie – nauczyciel-logopeda (2008)
 • Centrum Terapii Dziecka dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej (2007-2008)
 • Asystentka w kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna w Warszawie (2008-2010)
 • Wolontariat: Poradnia logopedyczno-reedukacyjna Alan (2005)
 • Założycielka i Prezes Naukowego Koła Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2004-2007)
 • Organizator i Przewodnicząca wyjazdu naukowego NKL UW – prowadzenie badań diagnostyczno-przesiewowych wśród dzieci (2005)
 • Członkini Towarzystwa Kultury Języka
 • Członkini Polskiego Związku Logopedów
 • Certyfikat Zawodowy PZL nr 01043/07/162/2013
 • Specjalizacja zawodowa: diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci, stymulacja rozwoju mowy dziecka

 

WSTECZ