mgr Zuzanna GurłaczDoktorantka Zakładu Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2007–2012 studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (w ramach studiów realizowała specjalizację redaktorską). W 2012 roku obroniła pracę magisterską poświęconą analizie i edycji pochodzącego z XIX wieku dziennika osobistego polskiej emigrantki.

W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się edytorstwo oraz pamiętnikarstwo i diarystyka kobieca XIX wieku, a także losy kobiet, uczestniczek Wielkiej Emigracji, których badaniu zamierza poświęcić pracę doktorską.
 

WSTECZ