dr Kamila Gądek


Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UW, w ramach których uzyskała tytuł magistra na Wydziale Polonistyki (praca magisterska Analiza języka graczy komputerowych na podstawie tekstów dotyczących komputerowych gier przygodowych) oraz w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (La localización de los videojuegos: Problemas de traducción de un texto jugable – Lokalizacja gier komputerowych: problemy przekładu tekstu grywalnego). W 2009 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej.

Zainteresowania badawcze

język a najnowsze media, tekstologia, systemy liczebnikowe i systemy pisma

Publikacje

Publikacje
Metodologiczne podstawy opisu języka graczy komputerowych, [w:] Biblioteka Lingvariów. Język z różnych stron widziany, red. A. Czelakowska, M. Skarżyński, Kraków 2009, s. 221-227.
Metody opisu interakcji: gracz – postać – elementy świata gry w języku graczy komputerowych, „Poradnik Językowy” 4/2009, Warszawa, s. 52-64.
Cudzysłów jako wyraz niepewności i dystansu w tekstach dotyczących gier komputerowych, „Poradnik Językowy” 2/2009, Warszawa, s. 58-68.
Liczby na językach, „Magazyn Miłośników Matematyki (MMM)”, 4 (X 2007), Wrocław, s. 7-10.
O liczeniu w różnych językach, [w:] Matematyka Społeczeństwo Nauczanie (zeszyty naukowe), nr 36 (I), Siedlce 2006, s. 33-40.
Rola klasyfikatorów w językowej kategoryzacji świata, [w:] Rozmaitości językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, t. 2, red. K. Bielenin-Lenczowska, M. Majdak, Warszawa, s. 49-67.

Hobby

gry komputerowe, zagadki lingwistyczne i logiczne
 

WSTECZ