mgr Maja Garlińska


E-mail

maja.garlinska@gmail.com
Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW.

Napisała pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wichrowskiej Wielkie przebudzenie Panny. Życie i twórczość Zofii Klimańskiej – zapomnianej XIX-wiecznej pisarki polskiej. Jest to pierwsza tak obszerna monografia tej pisarki, odkrywająca ciekawe wątki z jej życia.

Zainteresowania naukowe

Niestereotypowe postawy kobiet w XIX wieku. Pisarki: Zofia Klimańska, Narcyza Żmichowska i inne damy, które w swoim życiu przeszły przełom. Skrawki ich życiorysów zapisane w pamiętnikach i innych źródłach z epoki oraz język jakim pisały książki i artykuły są punktem wyjścia do jej badań.   

Hobby

wokalistyka jazzowa
 

WSTECZ