mgr Emilia Kolinko


Stopień magistra uzyskała w 2010 roku na podstawie pracy Dziennik generałowej Heleny z Wolskich Krukowieckiej (1831–1832) – zapis spraw życia codziennego. Edycja krytyczna i komentarze, napisanej pod kierunkiem prof. Elżbiety Z. Wichrowskiej. W ramach rozprawy doktorskiej Dziennik generałowej Heleny Krukowieckiej w perspektywie diarystyki kobiecej w epoce (promotor: prof. E.Z. Wichrowska) przygotowuje edycję całego dziennika Heleny Krukowieckiego (1831–1833; publikacja planowana w 2014 roku).

Zajęcia prowadzone od roku akademickiego 2011/2012: warsztaty redaktorskie, praca nad tekstem autorskim, warsztat bibliograficzny dawniej i dziś, funkcjonowanie wydawnictwa, informacja naukowa w pracy redaktora, podstawy edytorstwa naukowego, dzieje książki i druku, historia polskich edycji literatury powszechnej wraz z elementami translatologii.

Od 2012 roku bierze udział w projekcie Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Członkini Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Publikacje

Publikacje
E. Kolinko, Salomea Szlifersztejn [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, Kraków 2013.
E. Kolinko, T. Jędrzejewski, Stanisław Morawski – obserwator płci pięknej. O odnalezionych Zasadach fizjognomistyki kobiet cywilizowanych [publikacja planowana w tomie pokonferencyjnym Życie prywatne Polaków w XIX wieku, 2013].

Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady, red. E. Kolinko, Warszawa 2013.

S. Morawski, Fizjognomistyka kobiet, oprac. T. Jędrzejewski, E. Kolinko, Vilnius 2010.

Zainteresowania naukowe

edytorstwo, diarystyka kobieca w XIX wieku, kultura języka polskiego.  

WSTECZ