mgr Nina Gruber


E-mail

gruber.nina@gmail.com
mgr Nina Gruber - doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (2009), praca magisterska: „Tractatus de condendis epistolis Konrada Celtisa”. Studentka V roku Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Stypendystka Programu LLP Erasmus na Eberhard Karls Universität Tübingen, kierunek: Filologia Klasyczna, Slawistyka, Archeologia Klasyczna (2008). W lutym 2010 roku brała udział w Deutsch – polnischer Bildungssystemvergleich. Warsztaty niemiecko – polskie na Wydziale Pedagogicznym UW. Od marca 2010 roku swoją wiedzę polonistyczną przekazuje podczas zajęć z języka polskiego i koła teatralnego uczniom szkoły podstawowej. Interesuje się literaturą romantyzmu, a szczególnie kobietami piszącymi w tej epoce, epistolografią i retoryką. Miłośniczka impresjonizmu i podróży po Europie.    

Referaty

  • „Refleksje na temat „Tractatus de condendis epistolis” Konrada Celtisa”
  • „Owidiuszowe przemiany Pomony i Wertumnusa w odbiorze pokoleń”
  • „Kobieta jako adresatka w epistolografii Juliusza Słowackiego”
  • Od debiutu biograficznego do wspomnień o ojcu – ars scribendi Karoliny Nakwaskiej”
  • „W poszukiwaniu elementów gotycyzmu w „Upiornym narzeczonym” Washingtona Irvinga”

 

WSTECZ