mgr Michał Grabowski


E-mail

ushba@wp.pl

2008 – ukończenie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2008), obrona pracy magisterskiej „Spisek” Michała Chrościńskiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrzański [później rozwinięta i opublikowana w formie książki], która powstała pod kierunkiem prof. dra hab. Jakuba Z. Lichańskiego; i wywołała poruszenie wśród specjalistów [por. wywiad z autorem w kwartalniku „Tatry” 2012: 2, s. 91-94]. Głównym celem pracy, ale nie jedynym, było odtworzenie drogi, jaką odbył w XVII w. uczony i alchemik, poszukiwacz skarbów Michał Chrościński.

Od października 2009 r. w Zakładzie retoryki i Mediów.

Zainteresowania naukowe.

  1. Literatura dawna: wczesne piśmiennictwo górskie (szczególnie tatrzańskie), epos; mitologia; Kotwicafolklor a literatura; literatura górska.
  2. Literatura i kultura popularna (szczególnie SF i fantasy; ontologia światów fantasy; gry fabularne: RPG, cRPG, LARP; język gier; zagadnienie adaptacji).
  3. Onomastyka, etymologia.

Plany badawcze

Dysertacja doktorska, dotycząca staropolskich rękopisów tatrzańskich, tzw. „spisków”  – quasi-przewodników prowadzących do skarbów. Celem pracy jest analiza i interpretacja treści topograficznych w „spiskach”, opisanie występujących w nich rytuałów chrześcijańskich i magicznych; rytych znaków naskalnych; początków piśmiennictwa tatrzańskiego; wczesnych dziejów taternictwa; analiza komparatystyczna „spisków” i porównanie „spisków” do przewodników jako takich; „spiski” zostaną odniesione do zjawisk kulturowych, które miały na nie wpływ. Analizie poddane zostaną także dawne nazwy tatrzańskie – oronimy i hydronimy.

Publikacje

Książki
M. Grabowski, „Spisek” Michała Chrościńskiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrzański, Warszawa 2012.
Artykuły naukowe (wybór)
Rytuały magiczne i chrześcijańskie w „spiskach” tatrzańskich, [w:] „Napis”, s. XVI, Warszawa 2010, s. 463-475.
„Spisek” tatrzański jako specyficzna forma scenariusza, [w:] „Pongo”, t. IV, Warszawa 2011, s. 257-266.
Spiski” tatrzańskie – rękopisy dla wtajemniczonych, [w:] NieZapisane. Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów WP UW, pod red. A. Pieńkowskiej i A. Wdowik, Warszawa 2011, s. 19-25.
„Spiski” tatrzańskie – przewodniki po skarbach, [w:] Strony autobiografizmu, pod. red. M. Pieczary, R. Słodczyk, A. Witkowskiej, Warszawa 2012, s. 343-349.
Cyberprzestrzeń w cyklu Hyperion Dana Simmonsa, [w:] Bycie poza bycie. Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów WP UW,  Warszawa 2012, s. 214-218.
Kody i zagadki w „spiskach” tatrzańskich, [w:] „Napis”, s. XVII, Warszawa 2011, s. 237-246.
Adaptacje Filmowe Draculi B. Stokera, [w:] Forma a idea. Od pomysłu do realizacji w sztukach wizualnych [w druku].
M. Grabowski, Od religii naturalnych do futurystycznej wersji chrześcijanizmu – wokół cyklu „Hyperion” Dana Simmonsa, [w:] Motywy religijne w fantastyce [w druku].
M. Grabowski, Wizerunek smoka w literaturze wczesno- i pełnośredniowiecznej, [w:] Animalia-Anomalia [w druku].

 

WSTECZ