mgr Dorota Dobrzyńska


doktorantka ZRiM IPS, mgr filologii polskiej (UW), mgr kulturoznawstwa USA (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW)

Zainteresowanie naukowe:

romantyzm amerykański, czarny romantyzm, literatura i kultura popularna

Publikacje

Publikacje
Poza czasem i rzeczywistością. O ‘gotyckiej’ przestrzeni w Marinie Carlosa Ruiza Zafóna, (w:) „Humanistyka XXI w.”, nr 1(3), Poza, Warszawa 2012.
Autokreacja w dziennikach Lucy Maud Montgomery, (w:) Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Warszawa 2012.
Detektyw w poszukiwaniu ‘Necronomiconu’. Sherlock Holmes i mądrość umarłych Rodolfa Martíneza wobec tradycji literackiej (w:) Studia pragmalingwistyczne III, Kultura popularna – części i całości. Narracje w kulturze popularnej, Warszawa 2011.
(współaut.) Cenzurowanie literatury dziecięcej w USA, (w:) Poprawność polityczna – równość czy wolność?, red. R. Stefański, Toruń – Kielce 2007.

Prowadzone zajęcia (UW):

  • Gotycyzm w literaturze i kulturze popularnej,
  • Narracje artystyczne i użytkowe,
  • Literackie konteksty Internetu
 

WSTECZ