mgr Marcin Dąbrowski

Doświadczenie zawodowe i naukowe:

 • od października 2013 – studia doktoranckie w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • maj – wrzesień  2013 – współpraca redakcyjna z czasopismem „Muzyka 21” –  miesięcznikiem o muzyce poważnej (korekta językowo-stylistyczna i redakcja tekstów)
 • od 2013 – członkostwo w ruchu społecznym „Obywatele Nauki” zainicjowanym przez pracowników naukowych Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2012 - 2013 – współpraca z Pracownią Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu i Baroku w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (tłumaczenie literaturoznawczych tekstów naukowych)
 • 2012 – 2013 – współpraca z wydawnictwami Edipresse i Reader’s Digest (opracowanie merytoryczne i redakcja tekstów poświęconych Annie German)
 • październik 2012 – czerwiec 2013 – uczestnictwo  w seminarium doktoranckim prof. dra hab. Andrzeja Ledera (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) pt. „Prześniona rewolucja – co może psychoanalityczna teoria krytyczna wnieść do rozumienia historii Polski?”
 • 2012 – współpraca redakcyjna z Instytutem Wydawniczym „Latarnik” (redakcja książki wspomnieniowej Anny German „Wróć do Sorrento?… Moja historia”)
 • od lipca 2012 – współpraca z „Olichwer Consulting” (nauczanie języków angielskiego i niemieckiego oraz języka polskiego dla cudzoziemców)
 • od listopada 2010 – członkostwo w redakcji dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego „Replika” (liczne recenzje książek i filmów, artykuły dotyczące współczesnej literatury polskiej, redakcja i korekta stylistyczno-językowa tekstów)
 • 2010 – współpraca z Fundacją Równości i Muzeum Narodowym w Warszawie (tłumaczenie katalogu wystawy „Ars Homo Erotica”)
 • od 2008 – członkostwo w Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2007 – współpraca ze Szkołą Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (tłumaczenie i redakcja tekstów)
 • grudzień 2005 – Staatsbibliothek zu Berlin, Osteuropa-Abteilung – szkolenie dotyczące zasad gromadzenia i katalogowania księgozbioru biblioteki
 • od października 2005 – praca w Bibliotece im. Wacława Borowego na stanowisku bibliotekarza – Dział Gromadzenia Zbiorów; obowiązki – jak niżej
 • od 2005 – organizowanie wieczorów literackich i spotkań promocyjnych dotyczących nowości książkowych (m.in. wokół książek Elżbiety Z. Wichrowskiej „Ten biedny Mickiewicz” i Rafała Podrazy o Magdalenie Samozwaniec)
 • od 2005 – praca w Sekretariacie Festiwalu Nauki w Warszawie (m.in. współpraca z Biurem Promocji UW i Biurem Rektoratu UW)
 • 2004 – 2012 – praca w charakterze przewodnika po Warszawie dla grup obcokrajowców 
 • grudzień 2004 – marzec 2010 – praca w Translation Department/ Europe Areas – The Church of  Jesus Christ of Latter-Day Saints (tłumaczenie tekstów społeczno-kulturalnych i religijnych, tłumaczenie symultaniczne, koordynacja pracy biura na terenie Polski, zajęcia dotyczące kultury i języka polskiego dla pracowników ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce  itp.)
 • październik 2002 – październik 2005 -  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Biblioteka Instytutu Literatury i Instytutu Kultury Polskiej; praca przy obsłudze czytelników, pomoc przy wypożyczaniu książek, gromadzenie  księgozbioru, przeprowadzanie szkoleń bibliotecznych dla studentów
 • grudzień 1998 – udział z referatem w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Adamowe – konfrontacje mickiewiczowskie” (Uniwersytet w Białymstoku)
 • od 1998 – członkostwo w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza (pełnione funkcje: sekretarz Oddziału Warszawskiego, członek Komisji Rewizyjnej)
 • 1998 – 2000 -  członkostwo w Warszawskim Kole Humanistycznym
 • 1997 – 2002 -  studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego    zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Miejsce Tymona Zaborowskiego w historii literatury polskiej” napisanej pod kierunkiem prof. Elżbiety Z. Wichrowskiej
 • 1997 - 2002 – współpraca redakcyjna z czasopismem „Młoda Polonistyka” (m.in. publikacja trzech artykułów)
 • 1995 - 2005 – współpraca z Radiem dla Ciebie – regionalną rozgłośnią Polskiego Radia (opracowanie merytoryczne audycji poświęconych piosence francuskiej)

Zainteresowania:

Kultura i obyczajowość starożytnej Grecji, biografistyka XIX i XX wieku, epistolografia, obyczajowość XIX wieku w Europie (życie kulturalne, podróże, obyczajowość…), kultura i piosenka francuska XX wieku, kultura niemiecka XIX i XX wieku polska piosenka lat 50.,60. i 70. XX wieku


 

WSTECZ