mgr Beata Ciecierska-Zajdel


E-mail

b.ciecierska-z@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

  • profilaktyka i terapia zawodowych zaburzeń głosu
  • logopedia artystyczna

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

  • lektor, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW, od 2013
  • magister filologii polskiej, 1995 UW

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

Polskie Towarzystwo Logopedyczne, członek od 2018
Towarzystwo Kultury Języka, członek od 2013
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, członek od 2016


Publikacje

Publikacje
Ciecierska-Zajdel B. (2016), Świadomość ciała w pracy nad tworzeniem zdrowego głosu, [w:] Tarasiewicz B., (red.), Kształcenie wokalne , Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, s. 39-52
Ciecierska-Zajdel B. (2014), Niedostateczna świadomość ciała jako jedna z przyczyn czynnościowych zaburzeń głosu, [w:] Zawadka J., (red.), Świadomość wybranych problemów logopedycznych w diagnozie i postępowaniu terapeutycznym, Warszawa, Wydział Polonistyki UW, s. 57-80
Publikacje książkowe
B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Warszawa 2012.

 

WSTECZ