mgr Beata Ciecierska-Zajdel


E-mail

beata.ciecierska@zajdel.pl

Zainteresowania naukowe:

  • emisja głosu nauczyciela, ortofonia.

Publikacje

Publikacje
Ciecierska-Zajdel B. (2016), Świadomość ciała w pracy nad tworzeniem zdrowego głosu, [w:] Tarasiewicz B., (red.), Kształcenie wokalne , Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, s. 39-52
Ciecierska-Zajdel B. (2014), Niedostateczna świadomość ciała jako jedna z przyczyn czynnościowych zaburzeń głosu, [w:] Zawadka J., (red.), Świadomość wybranych problemów logopedycznych w diagnozie i postępowaniu terapeutycznym, Warszawa, Wydział Polonistyki UW, s. 57-80
B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Warszawa 2012.

 

WSTECZ