dr Piotr Ślusarczyk


E-mail

p.slusarczyk@uw.edu.pl


Zainteresowania naukowe

Inspiracje religijne, filozoficzne i polityczne w literaturze Europy Środkowej, historiografia oświeceniowa, dydaktyka polonistyczna.

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

  • 2007 – Uniwersytet Warszawski: mgr filologii polskiej;
  • 2014 – Uniwersytet Warszawski: dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;
  • 2017 – asystent w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Publikacje

Publikacje książkowe
Piotr Sebastian Ślusarczyk Filozofia, medytacja, poezja. Inspiracje buddyzmem w tomie „Nawigacje” Marzanny Bogumiły Kielar, [w:] Filozoficzne aspekty literatury, Tropy rzeczywistości fikcjonalnych, red. A. Skała, Lublin 2020.
Piotr Ślusarczyk, František Drtikol - mezi teozofií a komunizací budhismu, „Slovo a Smysl” 2019, z. 31 (współautorstwo Joanna Królak)
Piotr Ślusarczyk, Inspirace východní filozofiív tvorbě Bohumila Hrabala, „Literarní Archiv. Pamiátník Písmiemnictví v Praze”, 2014, z. 46 (współautorstwo Joanna Królak).

 

WSTECZ