prof. dr hab. Sławomir Buryła

E-mail

s.buryla@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

literatura drugiej połowy XX wieku, edytorstwo, popkultura

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • 1994 – mgr,  dyscyplina literaturoznawstwo, nauki humanistyczne, UMK w Toruniu
 • 1999 – dr, dyscyplina literaturoznawstwo, nauki humanistyczne, IBL PAN w Warszawie
 • 2007 – dr hab., dyscyplina literaturoznawstwo, nauki humanistyczne, IBL PAN w Warszawie
 • 2015 – tytuł profesora w dyscyplinie literaturoznawstwo, nauki humanistyczne, IBL PAN w Warszawie
 • Kierownik Katedry Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UWM w Olsztynie (2007–2018)
 • Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UWM w Olsztynie (2010–2014)
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie (2008–2016)

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Przewodniczący Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (2009–2010)
 • Członek Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego (2011–2015)

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Start dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000)
 • Stypendium dla młodych doktorów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002)
 • Nagroda W konkursIE Monografie Fundacji Nauki Polskiej (2005)
 • Nagroda Naukowa Rektora UWM (2000)
 • Nagroda Administracyjna Rektora UWM (2002)
 • Nagroda naukowa Rektora UWM (2004)
 • Nagroda naukowa Rektora UWM (2005)
 • Nagroda naukowa Rektora UWM (2006)
 • Nagroda Naukowa Rektora UWM (2008)
 • Nagroda Administracyjna Rektora UWM (2011)
 • Nagroda Administracyjna Rektora UWM (2012)
 • Nagroda  Administracyjna Rektora UWM (2014)
 • Nagroda Naukowa Rektora UWM (2015)
 • Nagroda Naukowa Rektora UWM (2016)
 • Nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (2019)

Publikacje

Publikacje książkowe
Wojna i okolice, IBL PAN, Warszawa 2018.
Rozrachunki z wojną, IBL PAN, Warszawa 2017.
Wokół Zagłady, Universitas, Kraków 2016.
Tematy (nie)opisane, Universitas, Kraków 2013.
Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2006 (wyd. II, Toruń 2014).
Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego, Universitas, Kraków 2003.

 

WSTECZ