dr Ewa Wolańska


E-mail

e.wolanska@uw.edu.pl
Adiunkt; magister filologii polskiej (1998), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2004), logopeda i neurologopeda.

Zainteresowania naukowe

neurologopedia, psycholingwistyka, komunikacja werbalna i niewerbalna.

Publikacje

Publikacje
Model opieki logopedycznej w Polsce, „Studia Pragmalingwistyczne” 2013
red. Z. Zaron i J. Porayski-Pomsta, (współautor: A. Wolański), Gatunki książkowe [w:] Język i logopedia; Warszawa 2013; IPS UW
red. B. Pędzich i D. Zdunkiewicz-Jedynak, Rodzaje i funkcje napisów ekranowych w programach stacji TVN24, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja); Warszawa 2011; Wydział Polonistyki UW
Wykładniki spójności tekstów renarracji tworzonych przez młodzież szkolną w wieku 12-13 lat, „Studia Pragmalingwistyczne” 2010
red. A. Kubiak-Sokół, (współautor: A. Wolański), Zasady opracowania edytorsko-typograficznego tekstów w języku polskim [w:] Jak pisać i redagować; Warszawa 2009; Wydawnictwo Naukowe PWN
red. J. Podracki i E. Wolańska, Komunikacja językowa za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) [w:] Język w mediach elektronicznych; Warszawa 2008; Semper
red. G. Szpila, Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne [w:] Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy; Kraków 2007; Krakowskie Towarzystwo Tertium
Szybko – Mobilnie – Skrótowo, czyli Właściwości komunikacyjne, tekstowe i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej; Warszawa 2006; Dom Wydawniczy Elipsa
red. E. Bańkowska i A. Mikołajczuk, Gatunek wypowiedzi; Kompozycja i spójność wypowiedzi językowej. Strategiczne pozycje tekstowe; List motywacyjny [w:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów; Warszawa 2003; Książka i Wiedza
współautor: J. Porayski-Pomsta, Umiejętność streszczania a rozumienie teksu oryginału (na podstawie egzaminów wstępnych w Uniwersytecie Warszawskim), „Studia Pragmalingwistyczne” 2002

Inne funkcje:

  • Członek Zarządu Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka.
 

WSTECZ