dr Agata Wdowik

E-mail

agata.wdowik@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 1. kulturowa historia wody (aqua studies) – intelektualna historia wody w XVIII wieku w aspektach od historii nauki po wyrażanie emocji w tekstach kultury, a także podróże „do wód” i historia zdrojowych salonów Europy; literacka emocjonologia oraz akwatyka, w tym wyrażanie emocji przez „poetów wody” w stuleciu rozumu,
 2. intellectual history – historia idei europejskiego Oświecenia (historia nauki, kultury, życia codziennego, prywatnego i publicznego), wymiany myśli intelektualnej w oświeceniowej Europie, życie codzienne Warszawy XVIII wieku (case studies),
 3. edytorstwo naukowe tekstów osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych, zwłaszcza tekstów polskiej literatury pięknej oraz dokumentu osobistego – kwerendy w bibliotekach i archiwach państwowych i prywatnych, problematyka historii edycji oraz edycji historii literatury,
 4. wpływ myśli oświeceniowej na kulturę następnych stuleci, ze szczególnym uwzględnieniem historii i literatury polskiego wieku  świateł w propagandzie komunistycznej oraz w publicystyce i powieści polskiej po 1989 roku.

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • członkini Rady Wydziału WP UW w kadencji 2016-2020
 • członkini Komisji Socjalnej WP UW w kadencji 2016-2020
 • adiunkt w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW od 2014 roku
 • asystent w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki IPS w latach 2012-2014
 • uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Strategie aktualizacji tradycji oświeceniowych w publicystyce społeczno-literackiej w latach 1944–1989 napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej
 • doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki na WP UW w latach 2008-2012
 • 2008 uzyskanie stopnia magistra na podstawie pracy Debiuty literackie pokolenia Ignacego Krasickiego napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Pracownia Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850 – członkini od 2018 roku
 • „Wiek Oświecenia” - sekretarz redakcji od 2015 roku
 • „Silva Rerum. Pismo warsztatowe Instytutu Polonistyki Stosowanej” – redaktor od 2013 roku
 • Studenckie Edytorskie Koło Naukowe „ŁAM!” – prowadząca sekcję dokumentu osobistego w latach 2013-2015
 • „Studia Pragmalingwistyczne” – członkini redakcji 2012-2018
 • Belgijskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym – członkini od 2012
 • Polskie Towarzystwo do Badań nad Wiekiem Osiemnastym – członkini od 2009 roku

Nagrody i wyróżnienia

 • stypendium m.st. Warszawy (2018), tytuł projektu stypendialnego: Korpus Kadetów Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Źródłowe materiały archiwalne (kwerendy oraz opracowanie materiałów źródłowych)
 • Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich przyznane przez Polską Akademię Umiejętności – Wielka Brytania (2015), tytuł projektu stypendialnego: Kwerenda w Bath Preservation Trust Archives and Library. Identyfikacja oraz opracowanie spisu polskich podróżników do Bath w 2. poł. XVIII wieku; wyniki opublikowane w „Wieku Oświecenia” 2017
 • Stypendium Programu Erasmus, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Amsterdamie (2011)

Publikacje

Artykuły
Emocjonalność polskiego oświecenia w kontekście intelektualnej historii wody (w świetle badań po 1989 roku), „Wiek Oświecenia” 2019 (35).
Medicine – Religion – Esoterics. On Curative Practices and The Exchange of Intellectual Ideas in The 18th Century European Health Resorts, „Annual of Studies on Medical Ethics, Medical Law and Medical History”, red. A. Namal, A. Esdemir, B. Płonka-Syroka, Istambuł 2017, s. 164-176.
Zdrojowe salony Europy. Polacy w Bath oraz Spa w 2. połowie XVIII wieku (w świetle wybranych źródeł biblioteczno-archiwalnych w Wielkiej Brytanii oraz Belgii, „Wiek Oświecenia” 2017, s. 205-232.
Patriotyzm popkulturowy. Malarskie motywy doby oświecenia we współczesnej przestrzeni wirtualnej oraz publicznej (1995-2015), „Kultura i Historia” 2016, nr 29 (on-line).
Aktualność „Wieku Oświecenia” z perspektywy najmłodszego pokolenia badaczy. „Wiek Oświecenia” 2015 (nr 31), s. 21-26.
Stratyn w latach 1804-1819. Życie dworku w świetle dziennika jego gospodarza, Ignacego Krasickiego (bratanka poety), w: Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość; Kraków 2014.
red. T. Kostkiewiczowa, „Towarzystwa ludzi działane są przyjaźnią lub strachem” – polemika Krasickiego z Rousseau na przykładzie „Powieści wschodnich”, w: Publiczne, prywatne, intymne w XVIII wieku; Warszawa 2014.
Polacy w Spa na trasie Grand Tour, w: Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, pod red. A. Roćko, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2014, s. 215-228.
red. Marka Dębowskiego, Anny Grześkowiak-Krwawicz, Michała Zwierzykowskiego, Strategie aktualizacji tradycji oświeceniowych w polskiej prasie społeczno-kulturalnej w latach 60. XX wieku, w: Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały.; Kraków 2013; Societas Vistulana
red. D. Droixhe, przy współpracy M. Collart, Les voyageurs polonais à Spa au XVIIIe siècle, w: Spa, Carrefour de L’Europe des Lumières. Les hôtes de la cité thermal au XVIIIe siècle; Paryż 2013.
red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, „Ciało się zdrowszym czuje i weselszą dusza”. Polskie świadectwa podróży do Spa w drugiej połowie XVIII wieku, w: Kultura uzdrowiskowa w Europie; Wrocław 2013; t. 2.
red. P. Czapliński, W poszukiwaniu własnych korzeni – analiza tekstów Krzysztofa Koehlera (oraz Andrzeja Waśki), w: Sarmatyzm i nowoczesność, Seria Poznańskich Studiów Polonistycznych; Poznań 2011.
red. E. Szczęsna, P. Kubiński, Inspiracja i…? – Poe a twórczość Nabokova, w: Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i filmu; Warszawa 2010.
Żar literatury (rec.: V. Nabokov, Ada czyli Żar. Kronika rodzinna), „Czas Kultury” 2010; nr 2.
Literacka legenda księcia Józefa Poniatowskiego (rec.: J. Paluszewski, Literacka legenda księcia Józefa Poniatowskiego), „Wiek Oświecenia” 2008.
Prawdziwe kłamstwa Hiszpana. (rec.: E. de Hériz, Kłamstwa), „Akant” 2008; nr 12.
Książki
Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, t. 2: Ludzie – wartości – kultura materialna, red. E. Wichrowska, A. Wdowik, WUW, Warszawa 2019.
„Studia Pragmalingwistyczne”, Jan Potocki po 200 latach, red. J. Porayski-Pomsta, A. Wdowik, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2017, s. 322.
Nieodrobiona lekcja oświecenia. Aktualizacje tradycji oświeceniowych w publicystyce polskiej w latach 1944-2000, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016.
Z warsztatu edytorów. Literatury dokumentu osobistego, red. nauk. G.P. Bąbiak, D. Dziurzyński, A. Wdowik, Warszawa 2016
Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, red. E. Wichrowska, A. Wdowik, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 420.
Recenzje
Wynalezienie narodu. Polska emocjonalność sentymentalna. (Rec.: Hanna Jurkowska, Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, seria seria Communicare), Warszawa 2014). „Wiek Oświecenia” 2016 (t.32), s. 207-215.
Poezja zaangażowana lat 1730-1830? Od publicznego ku prywatnemu. (Rec. Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. T. 1: W kręgu spraw publicznych i narodowych, T. 2: W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014). „Wiek Oświecenia” 2015, (nr 31), s. 310-328.

Działalność popularyzatorska:

 • Festiwal Nauki 2019 – wykład popularno-naukowy: Tajemnice H2O. Czym była, jest i będzie woda?
 • Festiwal Nauki 2018 – Edukacyjna gra miejska na terenie kampusu głównego UW: „Zostań kadetem Szkoły Rycerskiej!”; instytucja organizująca: Pracownia Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850 przy Wydziale Polonistyki UW w ramach projektu badawczego Szkoła Rycerska
 

WSTECZ