dr Agata Wdowik

E-mail

agata.wdowik@uw.edu.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • członkini Rady Wydziału WP UW w kadencji 2016-2020
 • adiunkt w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW od 2014 roku
 • asystent w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki IPS w latach 2012-2014
 • uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Strategie aktualizacji tradycji oświeceniowych w publicystyce społeczno-literackiej w latach 1944–1989 napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Elżbiety Wichrowskiej
 • doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki na WP UW w latach 2008-2012
 • uzyskanie stopnia magistra na podstawie pracy Debiuty literackie pokolenia Ignacego Krasickiego napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Elżbiety Wichrowskiej

Zainteresowania naukowe

 • edytorstwo naukowe tekstów osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych, zwłaszcza historia edycji tekstów polskiej literatury pięknej oraz dokumentu osobistego
 • rozum i racjonalność, emocje i emocjonologia w tekstach oświeceniowych w kontekście historii idei wody jako części historii kultury intelektualnej oraz historii podróży do wód leczniczych
 • wpływ myśli oświeceniowej na kulturę następnych stuleci, ze szczególnym uwzględnieniem historii i literatury polskiego wieku świateł w propagandzie komunistycznej oraz w powieści polskiej po 1989 roku


Publikacje

Artykuły
Medicine – Religion – Esoterics. On Curative Practices and The Exchange of Intellectual Ideas in The 18th Century European Health Resorts. "Annual of Studies on Medical Ethics, Medical Law and Medical History" 2017 (w druku).
Patriotyzm popkulturowy. Malarskie motywy doby oświecenia we współczesnej przestrzeni wirtualnej oraz publicznej (1995-2015). „Kultura i Historia” 2016, nr 29.
Wynalezienie narodu. Polska emocjonalność sentymentalna. (Rec.: Hanna Jurkowska, Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, seria seria Communicare), Warszawa 2014). „Wiek Oświecenia” 2016 (t.32), s. 207-215.
Aktualność „Wieku Oświecenia” z perspektywy najmłodszego pokolenia badaczy. „Wiek Oświecenia” 2015 (nr 31), s. 21-26.
Poezja zaangażowana lat 1730-1830? Od publicznego ku prywatnemu. (Rec. Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. T. 1: W kręgu spraw publicznych i narodowych, T. 2: W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014). „Wiek Oświecenia” 2015, (nr 31), s. 310-328.
Stratyn w latach 1804-1819. Życie dworku w świetle dziennika jego gospodarza, Ignacego Krasickiego (bratanka poety), w: Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość; Kraków 2014.
red. T. Kostkiewiczowa, „Towarzystwa ludzi działane są przyjaźnią lub strachem” – polemika Krasickiego z Rousseau na przykładzie „Powieści wschodnich”, w: Publiczne, prywatne, intymne w XVIII wieku; Warszawa 2014.
Polacy w Spa na trasie Grand Tour, w: Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, pod red. A. Roćko, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2014, s. 215-228.
red. Marka Dębowskiego, Anny Grześkowiak-Krwawicz, Michała Zwierzykowskiego, Strategie aktualizacji tradycji oświeceniowych w polskiej prasie społeczno-kulturalnej w latach 60. XX wieku, w: Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały.; Kraków 2013; Societas Vistulana
red. D. Droixhe, przy współpracy M. Collart, Les voyageurs polonais à Spa au XVIIIe siècle, w: Spa, Carrefour de L’Europe des Lumières. Les hôtes de la cité thermal au XVIIIe siècle; Paryż 2013.
red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, „Ciało się zdrowszym czuje i weselszą dusza”. Polskie świadectwa podróży do Spa w drugiej połowie XVIII wieku, w: Kultura uzdrowiskowa w Europie; Wrocław 2013; t. 2.
red. P. Czapliński, W poszukiwaniu własnych korzeni – analiza tekstów Krzysztofa Koehlera (oraz Andrzeja Waśki), w: Sarmatyzm i nowoczesność, Seria Poznańskich Studiów Polonistycznych; Poznań 2011.
red. E. Szczęsna, P. Kubiński, Inspiracja i…? – Poe a twórczość Nabokova, w: Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i filmu; Warszawa 2010.
Żar literatury (rec.: V. Nabokov, Ada czyli Żar. Kronika rodzinna), „Czas Kultury” 2010; nr 2.
Literacka legenda księcia Józefa Poniatowskiego (rec.: J. Paluszewski, Literacka legenda księcia Józefa Poniatowskiego), „Wiek Oświecenia” 2008.
Prawdziwe kłamstwa Hiszpana. (rec.: E. de Hériz, Kłamstwa), „Akant” 2008; nr 12.
Książki
Nieodrobiona lekcja oświecenia. Aktualizacje tradycji oświeceniowych w publicystyce polskiej w latach 1944-2000, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016.
Z warsztatu edytorów. Literatury dokumentu osobistego, red. nauk. G.P. Bąbiak, D. Dziurzyński, A. Wdowik, Warszawa 2016.

Kwerendy, stypendia oraz wybrana aktywność naukowa

 • „Wiek Oświecenia” - sekretarz redakcji od 2015 roku
 • Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich przyznane przez Polską Akademię Umiejętności – Wielka Brytania 2015
 • Kwerendy: Archiwum Państwowe w Przemyślu, British Library, University of Virginia Library (2012–2014)
 • „Silva Rerum. Pismo warsztatowe Instytutu Polonistyki Stosowanej” – redaktorka prowadząca od 2013 roku
 • Studenckie Edytorskie Koło Naukowe „ŁAM!” – prowadząca sekcję dokumentu osobistego w latach 2013-2015
 • Belgijskie Towarzystwo do Badań nad Wiekiem Osiemnastym – członkini od 2012 roku
 • „Studia Pragmalingwistyczne” – członkini redakcji od 2012 roku
 • Stypendium Programu Erasmus na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Amsterdamie (2011)
 • Polskie Towarzystwo do Badań nad Wiekiem Osiemnastym – członkini od 2009 roku

 

WSTECZ