mgr Joanna Mikołajczuk


E-mail

mikolajczuk.j@gmail.com


Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki, absolwentka studiów licencjackich (2011-2014 r.) i magisterskich (2014-2016 r.) na wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia II stopnia zakończyła pracą magisterską pod tytułem „Monografia Carmilli Josepha Sheridana Le Fanu jako powieści gotyckiej”. Praca stanowi rekonesans badawczy na wąskim wycinku twórczości Josepha Sheridana Le Fanu, irlandzkiego pisarza specjalizującego się w powieściach grozy. Podejmuje szereg wątków związanych zarówno z postacią twórcy, jak i tematyką samej opowieści. Praca, ze względu na nieobecność źródeł w języku polskim, została oparta w zdecydowanej większości o materiały oryginalne, także z XIX wieku i wcześniejsze.

Wśród zagadnień naukowych na pierwszym miejscu stawia fantastykę, której podporządkowane zostały pozostałe zainteresowania. W jej obrębie szczególną estymą została obdarzona literatura grozy – zarówno powieści gotyckie jak i wywodzący się z nich horror. Do najchętniej poruszanych przez nią tematów należą te dotychczas niezbadane, dlatego po uporządkowaniu wiedzy o Le Fanu rozpoczęła prace nad Teodorem Tripplinem – polskim fantastą, którego z Irlandczykiem łączy hugenockie pochodzenie.Aktualnie tworzy edycję krytyczną jego dwutomowej historii o Serafinie Bolińskim, którą ma nadzieję dopracować i opublikować.

 

WSTECZ