dr Ewa Modrzejewska


E-mail

e.modrzejewska@uw.edu.pl
ORCID 0000-0003-0913-7540

Zainteresowania naukowe

 • retoryka (argumentacja) w komunikacji publicznej
 • pragmatyka językowa
 • analiza dyskursu
 • kompetencje: medialne, informacyjne, obywatelskie

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • od 2016 – adiunkt, Zakład Retoryki i Mediów, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW,
 • 2014 – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (cum laude), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW,
 • 2007-2014 – wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UW,
 • 2007-2008 – uczestniczka studiów podyplomowych „Wiedza o polszczyźnie”, Wydział Polonistyki UW,
 • 2006 – mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej (cum laude), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Polskie Towarzystwo Retoryczne od 2013, w tym członek zarządu (skarbnik) od 2014 r.
 • Redakcja czasopisma „Res Rhetorica” (70 pkt.; Web of Science; Scopus) od 2014 r. (redaktor działu, red. prowadzący);
 • Komisja Etyki Komunikacji PAU (d. Zespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN) od 2016 r. (członek).

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda w VIII edycji konkursu „Studiów Medioznawczych” za pracę doktorską pt. Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiału prasowego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007-2009, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Marcjanik.

Publikacje

Redakcja
2019 – Retoryka i wartości, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, ISBN 978-83-235-3867-7, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.
2019 – współredakcja (z dr. Agnieszką Szurek) numeru czasopisma naukowego „Res Rhetorica” 4/2019, pt. Retoryka lokalności/ Rhetoric of Locality, https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/22.
2018 – Retoryka negocjacji. Scenariusze, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, ISBN 978-83-7561-753-5, Wydawnictwo Poltext.
2018 – redakcja numeru czasopisma naukowego „Res Rhetorica” 4/2018, pt. Retoryka liczb / Rhetoric of Numbers, https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/17..
2017 – redakcja numeru czasopisma naukowego „Res Rhetorica” 4/2017, pt. Retoryka deliberatywna / Deliberative Rhetoric.
2016 – współredakcja (z dr hab. Agnieszką Kampką) numeru czasopisma naukowego „Res Rhetorica” 3/2016, pt. Retoryka cyfrowa / Digital Rhetoric, https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/9.
Sprawozdania i recenzje
Sprawozdanie/Report: XVI konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. »Retoryka wartości«, „Res Rhetorica” 2018, nr 5 (1), s. 106–111.
»Retoryka w praktyce medialnej«, red. Anita Kwiatkowska, Marlena Sztyber, Koło Naukowe Analiz Medialnych, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Warszawa 2017, s. 212, ISBN 978-83-945766-0-8 [Recenzja], „Studia Medioznawcze” 2017, nr 2 (69), s. 179–184.
A. Budzyńska-Daca, »Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010«, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, ss. 408 [Recenzja], „Poradnik Językowy” 2016, nr 9, s. 78–83.
Sprawozdanie z konferencji »Rhetotric in the Society of Knowledge 5«, Warszawa, 24–26.06.2015, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 3 (62) 2015, s. 140–142.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka wizerunku medialnego«, Warszawa, 5–6 listopada 2015 roku, „Res Rhetorica” 2015, nr 3 (2015), s. 61–67.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka i normy komunikacji«, Warszawa, 24–25.11.2014, „Res Rhetorica” 2015, nr 2 (2015), s. 114–119.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka sporu«, Warszawa, 19–20.11.2012, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 152–156.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka i władza«, Warszawa, 24–25.11.2011, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 1 (48), s. 167–170.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka w mediach, retoryka mediów«, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 3 (42), s. 160–163.
Sprawozdanie z III Seminarium Naukowo-Badawczego: Warsztaty Analizy Dyskursu, Wrocław, 23–24.04.2010, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 4(43), s. 167–169.
Skąd się biorą fakty, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 4, s. 125–129.
Sprawozdanie z trzeciej z cyklu Oblicza Komunikacji konferencji naukowej »Język i kultura tabloidów«, Wrocław, 29–30 czerwca 2009 r., „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1, s. 181–187.
Artykuły naukowe
Wykryto adblocka! Retoryka komunikatów namawiających do odblokowania reklam, „Res Rhetorica” 2019, nr 3, s. 33–50, https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/21, https://doi.org/10.29107/rr2019.3.3.
Między świadomym głosowaniem a kandydowaniem, „e-Politkon” 2018, nr 25, s. 115–147.
Kobiety w STEM – rzecz o doradzaniu, „Forum Artis Rhetoricae” 2017, 3(50), s. 41–53.
Dziennikarz – odtwórca czy twórca sporu politycznego? O taktykach argumentacyjnych w prasowych doniesieniach poświęconych polityce, „Forum Artis Rhetoricae” 2013, nr 1 (32), s. 54–79.
Retoryczna strategia sporu a fotograficzne gatunki dziennikarskie, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 3 (54), s. 75–98.
»Lógos«, »éthos«, »pathos« w praktyce medialno-politycznej. Środki przekonywania w cytowanych wypowiedziach opozycji, „Forum Artis Rhetoricae” 2012, 2 (29), s. 55–78.
Rozdziały
Czy wyborca ma prawo wiedzieć? Analiza wpływu nowych technologii – przypadek MamPrawoWiedziec.pl, w: Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego. Ujęcie politologiczne, prawne i socjologiczne, red. M. Bernaczyk, T. Gąsior, J. Misiuna, M. Serowaniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, s. 181–198.
O wartościach w zwizualizowanej informacji, w: Retoryka i wartości, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 251-264.
Perswazja na wykresach, w: Czy obrazy rządzą ludźmi?, red. Agnieszka Kampka, Anna Kiryjow, Katarzyna Sobczak, Warszawa 2017, s. 202–220.
Exposé na Twitterze, czyli o zmianie politycznych praktyk perswazyjnych, w: Normy komunikacji: między retoryką a językiem, red. Joanna Partyka, Warszawa 2017, s. 163–181.
Debata o debacie. Relacje online debat prezydenckich, w: 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, red. A. Budzyńska-Daca, Warszawa 2016, s. 179–212.
Ile twarzy Andrzeja Dudy? O retoryce wizerunku medialnego z okładek tygodników, w: Retoryka wizerunku medialnego, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska, Warszawa 2016, s. 107–151.
Prezydent na lata? Analiza włodarzy miast przed wyborami oraz po wyborach samorządowych w 2014 roku, w: Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?, red. Jolanta Itrich-Drabarek, Elżbieta Borowska, Antoni Morawski, Daniel Przastek, Warszawa 2015, s. 224–238 (współautorstwo: Anna Konczewska, Małgorzata Łubik).
O etyce słowa, czyli analiza jednego zdania, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. Jagoda Bloch, Dorota Lewandowska-Jaros, Radosław Pawelec, Warszawa 2014, s. 233–244.
Retoryczna strategia sporu politycznego w perspektywie framingu na podstawie dzienników opinii z lat 2005–2009, w: Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza, red. Agnieszka Kampka, Warszawa 2012, s. 153–170.
Dziennikarz dziennikarzowi wilkiem. O retorycznej strategii sporu politycznego na przykładzie rubryk publicystycznych w dziennikach, w: Retoryka w mediach, retoryka mediów, red. Małgorzata Marcjanik, Warszawa 2012, s. 23–44.
Polityka w »Fakcie«, fakt w polityce, w: „Oblicza Komunikacji” nr 4: Tabloidyzacja języka i kultury, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Wrocław 2011, s. 151–164.
»Rzeczpospolita« sporu – spór jako retoryczna strategia komunikacji (na przykładzie publikacji poświęconych polityce w dzienniku »Rzeczpospolita«), w: Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, red. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Agnieszka Hess, Krzysztof Kowalczyk, Kraków 2010, s. 200–210.
Spór polityczny na łamach prasy, w: Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40- -lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, red. Grzegorz Dąbkowski, współpr. Dorota Lewandowska-Jaros, Warszawa 2009, s. 231–255.
Łamanie norm obyczajowych w wypowiedziach polityków, w: Reverendissimæ Halinæ Satkiewicz cum magna æstimatione, red. Grzegorz Dąbkowski, Warszawa 2008, s. 235–248.
Inne teksty naukowe
Retoryka i #media, „Res Rhetorica” 2015, nr 4, s. 50–53.
Retoryka i wiedza – wielogłos. Społeczeństwo wiedzy, retoryka i media, „Res Rhetorica” 2015, nr 1 (2015), s. 71–73.

Dydaktyka

1. ZIP – Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego

 • Opowiadam, przekonuję, badam – ZIP (warsztat dla doktorantów): 2019/2020

2. Instytut Polonistyki Stosowanej UW

 • Metodyka szkoły wyższej (warsztat dla doktorantów): 2016-2019
 • Krytyka tekstu reklamowego (ćwiczenia): 2019/2020
 • Retoryka w komunikacji publicznej (ćwiczenia): od 2016
 • Rynek edukacji medialnej (wykład): 2019/2020
 • Warsztat retoryki i krytyki medialnej (warsztat): 2016/2017
 • Wprowadzenie do nauki o mediach: (wykład): od 2018

3. Instytut Badań Literackich PAN, Kurs Retoryki Praktycznej

 • Perswazyjny porządek argumentów: od 2016
 • Kontrargumentacja: od konfliktu do rozwiązania: od 2016
 • Retoryka nowych mediów: od 2016

4. Uniwersytet Otwarty UW

 • Opowiedz to! – jak słowem kształtować swój wizerunek, (współprowadzenie dr Anna M. Kiełbiewska): 2018

5. Instytutu Dziennikarstwa UW

 • Retoryka i erystyka (ćwiczenia): 2007–2014

Wybrana działalność ekspercka i popularyzatorska

 • związana z sektorem NGO; działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadomego udziału w wyborach (idea vote-smart), współtworzyła serwis www.MamPrawoWiedziec.pl;
 • tłumaczka edukacyjnej gry z zakresu kompetencji medialnych Bad News Game (www.GetBadNews.pl);
 • autorka warsztatów dot. kompetencji medialnych i krytycznego myślenia;
 • panelistka i ekspertka konferencji i wydarzeń z zakresu edukacji medialnej i obywatelskiej.


 

WSTECZ