dr Ewa Modrzejewska


E-mail

e.modrzejewska@uw.edu.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej (stopnie tytuły)

 • 2006 – mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej (cum laude), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW,

 • 2007-2008 – uczestniczka studiów podyplomowych „Wiedza o polszczyźnie”, Wydział Polonistyki UW,

 • 2007-2014 – wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UW,

 • 2014 – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (cum laude), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW,

 • od 2016 – adiunkt, Zakład Retoryki i Mediów, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW.

Zainteresowania naukowe

 • retoryka mediów,

 • retoryka w mediach,

 • retoryka polityczna,

 • retoryka wizualna,

 • analiza dyskursu,

 • pragmatyka językowa.

Dydaktyka

 • Retoryka i erystyka (ćwiczenia) (2007–2014, ID UW)

 • Metodyka szkoły wyższej (warsztat) (od 2016, IPS UW)

 • Retoryka w komunikacji publicznej (ćwiczenia) (od 2016, IPS UW)

 • Warsztat retoryki i krytyki medialnej (warsztat) (od 2016, IPS UW)

 • Perswazyjny porządek argumentów (od 2016, Kurs Retoryki Praktycznej IBL PAN)

 • Kontrargumentacja: od konfliktu do rozwiązania (od 2016, Kurs Retoryki Praktycznej IBL PAN)

 • Retoryka nowych mediów (od 2016, Kurs Retoryki Praktycznej IBL PAN)

Publikacje

Artykuły i rozdziały
Exposé na Twitterze, czyli o zmianie politycznych praktyk perswazyjnych, w: Normy komunikacji: między retoryką a językiem, red. J. Partyka, Warszawa 2017, s. 163–181.

Kobiety w STEM – rzecz o doradzaniu, „Forum Artis Rhetoricae” 2017, 3(50), s. 41–53.

Perswazja na wykresach, w: Czy obrazy rządzą ludźmi?, red. Agnieszka Kampka, Anna Kiryjow, Katarzyna Sobczak, s. 202–220.
Ile twarzy Andrzeja Dudy? O retoryce wizerunku medialnego z okładek tygodników, w: Retoryka wizerunku medialnego, red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, Warszawa 2016, s. 107–151.
Debata o debacie. Relacje online debat prezydenckich, w: 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, red. A. Budzyńska-Daca, Warszawa 2016, s. 179–212.
Prezydent na lata? Analiza włodarzy miast przed wyborami oraz po wyborach samorządowych w 2014 roku, w: Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?, red. Jolanta Itrich-Drabarek, Elżbieta Borowska, Antoni Morawski, Daniel Przastek, Warszawa 2015, s. 224–238 (współautorstwo: Anna Konczewska, Małgorzata Łubik).
O etyce słowa, czyli analiza jednego zdania, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. J. Bloch, D. Lewandowska-Jaros, R. Pawelec, Warszawa 2014, s. 233–244.
Retoryczna strategia sporu a fotograficzne gatunki dziennikarskie, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 3 (54), s. 75–98.
Dziennikarz – odtwórca czy twórca sporu politycznego? O taktykach argumentacyjnych w prasowych doniesieniach poświęconych polityce, „Forum Artis Rhetoricae” 2013, nr 1 (32), s. 54–79.
»Lógos«, »éthos«, »pathos« w praktyce medialno-politycznej. Środki przekonywania
w cytowanych wypowiedziach opozycji, „Forum Artis Rhetoricae” 2012, 2 (29), s. 55–78.
Dziennikarz dziennikarzowi wilkiem. O retorycznej strategii sporu politycznego na przykładzie rubryk publicystycznych w dziennikach, w: Retoryka w mediach, retoryka mediów, red. M. Marcjanik, Warszawa 2012, s. 23–44.
Retoryczna strategia sporu politycznego w perspektywie framingu na podstawie dzienników opinii z lat 2005–2009, w: Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza, red. A. Kampka, Warszawa 2012, s. 153–170.
Polityka w »Fakcie«, fakt w polityce, w: „Oblicza Komunikacji”, nr 4: Tabloidyzacja języka i kultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2011, s. 151–164.
»Rzeczpospolita« sporu – spór jako retoryczna strategia komunikacji (na przykładzie publikacji poświęconych polityce w dzienniku »Rzeczpospolita«), w: Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, red. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010, s. 200–210.
Spór polityczny na łamach prasy, w: Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, red. G. Dąbkowski, współpr. D. Lewandowska-Jaros, Warszawa 2009, s. 231–255.

Łamanie norm obyczajowych w wypowiedziach polityków, w: Reverendissimæ Halinæ Satkiewicz cum magna æstimatione, red. G. Dąbkowski, Warszawa 2008, s. 235–248.
Sprawozdania i recenzje

»Retoryka w praktyce medialnej«, red. Anita Kwiatkowska, Marlena Sztyber, Koło Naukowe Analiz Medialnych, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Warszawa 2017, s. 212, ISBN 978-83-945766-0-8 [Recenzja], „Studia Medioznawcze” 2017, nr 2 (69), s. 179–184.

Sprawozdanie z konferencji »Retoryka i normy komunikacji«, Warszawa, 24–25.11.2014, „Res Rhetorica” 2015, nr 2 (2015), http://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/72/49 (dostęp 1.11.2015).

Sprawozdanie z konferencji »Rhetotric in the Society of Knowledge«, Warszawa, 24–26.06.2015, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 3 (62) 2015, s. 140–142.

Sprawozdanie z konferencji »Retoryka wizerunku medialnego«, Warszawa, 5–6 listopada 2015 roku, „Res Rhetorica” 2015, nr 3 (2015), s. 61–67, http://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/92/57 (dostęp 1.11.2016).

A. Budzyńska-Daca, »Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010«, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, ss. 408 [Recenzja], „Poradnik Językowy” 2016, nr 9, s. 78–83.

Sprawozdanie z konferencji »Retoryka sporu«, Warszawa, 19–20.11.2012, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 152–156.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka i władza«, Warszawa, 24–25.11.2011, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 1 (48), s. 167–170.
Sprawozdanie z trzeciej z cyklu Oblicza Komunikacji konferencji naukowej »Język i kultura tabloidów«, Wrocław, 29–30 czerwca 2009 r., „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1, s. 181–187.
Sprawozdanie z III Seminarium Naukowo-Badawczego: Warsztaty Analizy Dyskursu, Wrocław, 23–24.04.2010, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 4(43), s. 167–169.
Sprawozdanie z konferencji »Retoryka w mediach, retoryka mediów«, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 3 (42), s. 160–163.
Skąd się biorą fakty, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 4, s. 125–129.

Nagrody, wyróżnienia

Nagroda w VIII edycji konkursu „Studiów Medioznawczych” za pracę doktorską pt. Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiału prasowego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007-2009, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Marcjanik.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje

 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego (www.Retoryka.edu.pl) (skarbnik).

 • Członek Zespołu Etyki Słowa RJP PAN.

 • Redaktor czasopisma naukowego „Res Rhetorica” (www.ResRhetorica.com).

 • Wykładowca Kursu Retoryki Praktycznej IBL PAN.

 • Prowadzi szkolenia z zakresu poprawności i skuteczności przekazu.

 • Związana z sektorem NGO. Działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadomego udziału w wyborach (idea vote-smart), współtworzy serwis www.MamPrawoWiedziec.pl.

 • Ekspert TVP dot. debat telewizyjnych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, maj 2014, ekspert w „Programie obywatelskim” organizowanym przez Forum Młodych Demokratów, 5.12.15, Warszawa.

Działalność artystyczna

Alt w Zalesiańskim Towarzystwie Śpiewaczym

 

WSTECZ