mgr Anna WotlińskaDoktorantka w zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW, kieruje Wydziałem Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpracuje w tej dziedzinie z polskimi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami. Jest współtwórczynią pierwszego w Polsce programu wspomagającego rozwój edukacji medialnej i informacyjnej, którego celem było m.in. wypracowanie metod pracy z informacją, jej pozyskiwaniem, tworzeniem i efektywnym wykorzystaniem. W latach 2009-2016 była członkiem Komisji Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych, gdzie zajmowała się opracowywaniem językowym i kartograficznym nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. W latach 2013-2016 pracowała w Polskiej Radzie Języka Migowego, gdzie zajmowała się tematyką promocji. Obecnie współpracuje z zespołem zadaniowym ds. promocji naukowej, edukacyjnej i językowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy budowaniu strategii promocji i nauczania języka polskiego za granicą.

W sferze badań interesuje się historią kobiet i prasą kobiecą w ujęciu komparatystycznym i interdyscyplinarnym. Obecnie zajmuje ją polsko-włoska myśl kobieca z lat 20 i 30. XX wieku. Bliskie jest jej postrzeganie tekstów kultury w perspektywie szerszej – międzykulturowej i międzydyscyplinarnej.

Publikacje

Publikacje
Czy jest mansplaining?, Studia Pragmalingiwstyczne, Rok VII,  Warszawa 2015 r.
Symbolika kwiatów egzotycznych w poezji Młodej Polski, Młoda Polonistyka 2002 r.

 

WSTECZ