dr hab. Krzysztof Kopczyński


E-mail

krzysztof.kopczynski@ntcm.com.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej (stopnie tytuły)

 • mgr 1983
 • dr 1993 („Recepcja twórczości Mickiewicza w zaborze rosyjskim w latach 1831-1855”, promotor – prof. dr Maria Janion).
 • docent 2010
 • stopień doktora habilitowanego sztuk filmowych przyznany przez Radę Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi 2017

Zainteresowania naukowe

Tradycja romantyczna w filmie, związki literatury z filmem i mediami, film dokumentalny, scenariuszopisarstwo, interaktywność w filmie.

Publikacje

Wybrane publikacje
Koprodukcja międzynarodowa polskich filmów dokumentalnych w latach 2005-2015 (rekonesans). W: Kino polskie jako kino transnarodowe. Kraków 2017.
Horyzont oczekiwań odbiorcy w filmie dokumentalnym (rekonesans), „Forum Artis Rhetoricae” 2017 nr 3.
Interaktywny film dokumentalny – historia i perspektywy rozwoju, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2017 nr 2.
Jak przygotować projekt filmu dokumentalnego? E-kurs 15 godzin – współautorstwo z Beatą Dzianowicz, redakcja i realizacja materiałów audiowizualnych (2016)
"Olśnienie w niespokojnym niebie wieszcza". "Pan Tadeusz" Ryszarda Ordyńskiego (1928) –  perspektywa wirtualnego odbiorcy. W: Literatura a film. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana”. Zielona Góra 2016.
Romantyczna synteza sztuk i język kina niemego. Uwagi po obejrzeniu zrekonstruowanego filmu „Pan Tadeusz”. W: „Pan Tadeusz”. Poemat – postacie – recepcja. Warszawa 2016.
W stronę dalekiego świata. Tematyka „egzotyczna” w polskim dokumencie pierwszej dekady XXI wieku. W:  Polski film dokumentalny w XXI wieku. Łódź 2016.
Dystrybucja polskich filmów dokumentalnych w świecie - smuga cienia [w:] Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, Łódź 2015.
Polska produkcja dokumentalna z perspektywy II dekady XXI wieku (stan obecny i prognozy). W: Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji. Praga – Kraków 2015 (po polsku i czesku).
„Kinematograf” Łozińskich, czyli ucieczka przed poznaniem  [w:] Kino, którego nie ma, Bydgoszcz 2013.
Polski film dokumentalny w dobie konwergencji [w:] Problemy konwergencji mediów, Sosnowiec–Praga 2013.
O możliwości wykorzystania tradycji zespołów filmowych w rozwijaniu projektów filmów dokumentalnych w drugiej dekadzie XXI wieku [w:] Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, Łódź 2013.

Film, dzieło romantyczne i wirtualny odbiorca (na przykładach z Polskiej Szkoły Filmowej i kina moralnego niepokoju) [w:] Europejski kanon literacki, Warszawa 2012.

Nowe zbliżenia do znanych biografii: „Honor generała” Joanny Pieciukiewicz i „O moim ojcu” Bożeny Garus-Hockuby [w:] Kino polskie wobec II wojny światowej, Bydgoszcz 2011.
O narracji filmu dokumentalnego, "Studia Pragmalingwistyczne" r. III (2011).
O możliwości zastosowania kategorii wyobraźni romantycznej w rozważaniach o świecie mediów XXI wieku [w:] Śladami romantyków, Warszawa 2010.

Śmietnik egzystencji (glosa do interpretacji fragmentów „Popiołu i diamentu”, „Zezowatego szczęścia” i „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”), „Przegląd Humanistyczny” 2009 nr 5/6.

Kafka animowany. Glosa do interpretacji filmów Piotra Dumały i Zbigniewa Rybczyńskiego [w:] Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i literacka. Praca zbiorowa pod red. Daniela Kalinowskiego, Słupsk 2005.
Dlaczego Sędzia nie chichocze? Glosa do interpretacji „ Czerwonego”, „Kwartalnik Filmowy” nr 45, wiosna 2004.

About a world still not depicted, „DOX. Documentary Film Magazine”, Sept. 2004.

Od romantyzmu ku erze nowych mediów, Kraków 2003.
Przyszłość Mediów. Almanach. Z. 1: Materiały z konferencji „Czy media publiczne w Europie Środkowo-Wschodniej mają przyszłość/The public media in Central and Eastern Europe. Do they have a future”. Warszawa 2002 (red. – wspólnie z Dorotą Roszkowską).

Policjanci i spiskowcy nad tekstem „Dziadów” (zabór rosyjski, 1831-1855), [w:] Dziady Adama Mickiewicza. Poemat – adaptacje – tradycje, red. Bogusław Dopart, Kraków 1999.

Mickiewicz i jego czytelnicy, Warszawa 1995.

Przed przystankiem Niepodległość. Paryska „Kultura” i kraj w latach 1980–1989, Warszawa 1991.

Język Cypriana Norwida, Warszawa 1986 (red. – wspólnie z J. Puzyniną).

Czesław Miłosz, Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej, Warszawa 1985 (wybór, red. i wstęp).

Nagrody, wyróżnienia

 • 1978-1983 Nagroda im. Wacława Borowego za działalność w studenckim ruchu naukowym (trzykrotnie).
 • 1983 Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 • 1983-2018 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (czterokrotnie).
 • 1985 Honorowe Wyróżnienie „Solidarności” Wydawców za opracowanie wyboru publicystyki rozproszonej Czesława Miłosza „Poszukiwania” (Wydawnictwo CDN, Warszawa 1985).
 • 2001 Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”.
 • 2006 Laur – Narodowa Rosyjska Nagroda Artystyczna w kategorii najlepszy krótkometrażowy film autorski.
 • Laur – Narodowa Rosyjska Nagroda Artystyczna – nominacja w kategorii najlepszy krótkometrażowy niefabularny film telewizyjny.
 • Nagroda dla Najlepszego Polskiego Producenta Filmów Krótkometrażowych i Dokumentalnych na Krakowskim Festiwalu Filmowym.
 • 2007 Nagroda “Sky is the Limit” na Chicago International Documentary Festival.
 • Nagroda Jury Ekumenicznego na Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Lipsku.
 • Nagroda dla Najlepszego Polskiego Producenta Filmów Krótkometrażowych i Dokumentalnych na Krakowskim Festiwalu Filmowym.
 • 2008 Nagroda Tygodnia Krytyki Filmowej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno.
 • Dyplom Honorowy na Krakowskim Festiwalu Filmowym.
 • Nagroda Publiczności na Festiwalu Filmów Polskich w Ann Arbor.
 • Nagroda za Najlepszy Debiut Reżyserski na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych „MiradasDoc” w Guia de Isora.
 • Nagroda Specjalna Jury na Docu Days w Kijowie.
 • Nagroda Główna dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Punto de Vista” w Pampelunie.
 • I Nagroda na Festiwalu Filmów o Rodzinie w Łodzi.
 • III Nagroda na Europejskim Festiwalu Filmowym „Dokument ART”.
 • 2012 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 • 2015 Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego polskiego filmu dokumentalnego na Krakowskim Festiwalu Filmowym za film "Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz".
 • Rekomendacja Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskiej Nagrody Filmowej
 • Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Odessie
 • Nominacja do Nagrody „Lepziger Ring”, DOK Leipzig
 • 2016 Special Jury Mention for Feature Documentary, Dada Saheb Phalke Film Festival
 • Nominacja do Nagrody za Najlepszą Reżyserię Zagranicznego Filmu Dokumentalnego, Nice International Film Festival South of France
 • Warszawski Feniks – Nagroda Specjalna im. Antoniego Marianowicza dla Najlepszego Filmu Polskiego, Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy”
 • Nagroda w konkursie pełnometrażowych filmów dokumentalnych, Near Nazareth Festival
 • Nagroda w kategorii „Konflikt”, Moscow Jewish Film Festival
 • Wyróżnienie dyrektora Festiwalu „Kino z Duszą”.
 • 2017 Nagroda im. Beaty Pawlak dla najlepszego polskiego tekstu o innych kulturach, religiach bądź cywilizacjach za książkę „Dybuk. Opowieść o nieważności świata” (współautorka Anna Sajewicz)
 • 2018 Odznaka Za Zasługi dla Niepodległości 1956-1989.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje

 • 1980-81 pierwszy przewodniczący Samorządu Studentów Polonistyki UW, członek redakcji studenckiego miesięcznika „Głos Wolny”, przewodniczący Komitetu Strajkowego Wydziału Polonistyki UW podczas strajku łódzkiego.
 • 1984-89 redaktor w podziemnym Wydawnictwie CDN.
 • 1985 ukończył Podyplomowe Studium Tekstologii i Edytorstwa (IBL PAN i ILP UW).
 • 1985 opublikował w podziemiu (wspólnie z Wojciechem Maziarskim i Maciejem Strzemboszem) broszurę „Gra w Uniwersytet” (przedruk w: Samorząd Studencki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1989, Warszawa 2010).
 • 1989 współzałożyciel i wydawca miesięcznika „Ex Libris”.
 • 1992-1994 dyrektor generalny Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim.
 • Od roku 1995 konsultant w dziedzinie mediów i producent programów telewizyjnych o tematyce społeczno-kulturalnej oraz ponad 40 filmów, które były pokazywane ponad 1000 razy w co najmniej 70 krajach i zdobyły 139 nagród festiwalowych.
 • 1998-2002 radny miasta Józefów.
 • Po roku 2005 prowadził wykłady i brał udział w warsztatach, konferencjach, dyskusjach panelowych oraz spotkaniach dyskusyjnych na temat filmu w Polsce, Afganistanie, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Kanadzie, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ugandzie, na Ukrainie, w USA i Wielkiej Brytanii.
 • 2007 Reżyser filmu „Kamienna cisza” (premiera światowa listopad 2007, film był pokazywany ponad 90 razy na festiwalach i przeglądach w 40 krajach. Recenzja filmu: Sławomir Sikora, Widziane pod słońce. Rzeczy mgliste, „Kwartalnik Filmowy” 2008 nr 61).
 • 2007-2013 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Mazowieckiego Funduszu Filmowego.
 • 2012-2014 współtwórca Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej, wiceprzewodniczący Zespołu PEAM powołanego przez Rektora UW.
 • 2013-2018 opiekun Teatru Polonistyki im. Eligiusza Szymanisa.
 • 2015 reżyser filmu „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz” (premiera światowa na Gali Otwarcia Krakowskiego Festiwalu Filmowego w czerwcu 2015, film był pokazywany na 50 festiwalach w 20 krajach. Recenzja filmu: Tadeusz Szyma, Duch sprawiedliwego i dybuki grzesznych, "Kino" 2015 nr 3). Film można oglądać na platformie Filmoteki Narodowej: https://ninateka.pl/film/dybuk-rzecz-o-wedrowce-dusz-krzysztof-kopczynski
 • 2015-2018 opiekun Klubu Filmowego im. Jolanty Słobodzian.
 • Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Polskiej Akademii Filmowej, European Documentary Network, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Przyszłość Mediów” (w latach 2002-2008 prezes), Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Stypendysta m. in. Instytutu Literackiego w Paryżu, Instytutu na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, DAAD, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne, Krakowskiej Fundacji Filmowej, Programu Sokrates-Erasmus, Irish Film Board, British Film Institute. Certyfikowany coach – członek International Coaching Community. W 2011 ukończył Screen Leaders EU Training.
Filmografia i więcej informacji: www.eurekamedia.info, www.filmpolski.pl  

WSTECZ