dr hab. Krzysztof Kopczyński


E-mail

krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • tradycja romantyczna w filmie
 • związki literatury z filmem i mediami
 • film dokumentalny
 • scenariopisarstwo
 • warsztat filmowy

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • 1983 – tytuł magistra (dyplom z wyróżnieniem)
 • 1993 – stopień doktora nauk humanistycznych („Recepcja twórczości Mickiewicza w zaborze rosyjskim w latach 1831-1855”, promotor – prof. dr Maria Janion)
 • 2010 – docent
 • 2017 – stopień doktora habilitowanego sztuk filmowych przyznany przez Radę Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
 • 2020 - profesor uczelni

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich – od 2008
 • Europejska Akademia Filmowa – od 2011
 • Polska Akademii Filmowa – od 2013
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami – od 2015
 • European Documentary Network (2002-2016)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyszłość Mediów (2001-2017, 2001-2008 prezes)
 • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty (2003-2009)

Nagrody i wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2012)
 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury RP (2001)
 • Odznaka Za Zasługi dla Niepodległości 1956-1989 (2018)
 • „Kamienna cisza” – za reżyserię filmu
 • Nagroda "Sky is the Limit" w kategorii „work in progress” na Międzynarodowym Festiwalu Filmu Dokumentalnego w Chicago 2007
 • Nagroda Jury Ekumenicznego na 50. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Leipzig) 2007
 • Nagroda za Najlepszy Debiut Reżyserski na festiwalu MiradasDoc (Hiszpania) 2008
 • Nagroda Specjalna Jury na 5. Międzynarodowym Festiwalu Praw Człowieka "Docudays" w Kijowie 2008
 • Dyplom Honorowy na 48. Krakowskim Festiwalu Filmowym 2008
 • Nagroda Publiczności na XV Festiwalu Filmu Polskiego w Ann Arbor (USA) 2008
 • III Nagroda na 17. Europejskim Festiwalu Filmowym "dokumentART" (Szczecin-Neubrandenburg) 2008
 • I Nagroda na I Festiwalu Filmów o Rodzinie FOR w Łodzi 2008
 • Dyplom gratulacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za nagrody dla "Kamiennej ciszy" przyznane na festiwalach 2008
 • „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz” – za reżyserię filmu
 • Srebrny Lajkonik dla Reżysera Najlepszego Filmu Dokumentalnego, Krakowski Festiwal Filmowy 2015
 • Rekomendacja Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskiej Nagrody Filmowej 2015
 • Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Odessie 2015
 • Nominacja do Nagrody „Lepziger Ring”, DOK Leipzig 2015
 • Special Jury Mention for Feature Documentary, Dada Saheb Phalke Film Festival 2016
 • Nominacja do Nagrody za Najlepszą Reżyserię Zagranicznego Filmu Dokumentalnego, Nice International Film Festival South of France 2016
 • Warszawski Feniks – Nagroda Specjalna im. Antoniego Marianowicza dla Najlepszego Filmu Polskiego, Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy” 2016
 • Nagroda w konkursie pełnometrażowych filmów dokumentalnych, Near Nazareth Festival 2016
 • Nagroda w kategorii „Konflikt”, Moscow Jewish Film Festival 2016
 • Wyróżnienie Dyrektora Festiwalu Filmów Dokumentalnych Kino z Duszą 2017

Inne nagrody i wyróżnienia filmowe

 • Nagroda Specjalna Rzeźba Bronisława Chromego dla Najlepszego Producenta Polskich Filmów Krótkometrażowych i Dokumentalnych na 46. Krakowskim Festiwalu Filmowym 2006
 • Laur – Narodowa Rosyjska Nagroda Filmowa w kategorii „najlepszy krótkometrażowy film autorski” (wspólnie z Wojciechem Kasperskim i Szymonem Lenkowskim) – „Nasiona” 2006
 • Laur – Nominacja do Narodowej Rosyjskiej Nagrody Filmowej w kategorii „najlepszy krótkometrażowy niefabularny film telewizyjny” (wspólnie z Wojciechem Kasperskim) – „Nasiona” 2006
 • Nagroda Specjalna Rzeźba Bronisława Chromego dla Najlepszego Producenta Polskich Filmów Krótkometrażowych i Dokumentalnych na 47. Krakowskim Festiwalu Filmowym 2007
 • Pierwsza Nagroda dla najlepszego filmu krótkometrażowego – IV Międzynarodowy Festiwal Filmu Dokumentalnego "Punto de Vista", Pampeluna, Hiszpania (wspólnie z Rafałem Skalskim) – „52 procent” 2007
 • Nagroda Tygodnia Krytyki Filmowej, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Locarno (wspólnie z Beatą Dzianowicz) – „Latawce” 2008

Pozostałe nagrody

 • Nagroda im. Wacława Borowego za działalność w studenckim ruchu naukowym (trzykrotnie 1978-1882)
 • Honorowe Wyróżnienie „Solidarności” Wydawców za opracowanie wyboru publicystyki rozproszonej Czesława Miłosza „Poszukiwania” (Wydawnictwo CDN, Warszawa 1985) 1985
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (czterokrotnie 1983-2018)
 • Nagroda im. Beaty Pawlak za książkę „Dybuk. Opowieść o nieważności świata” (wspólnie z Anną Sajewicz) 2017

Publikacje

Wybrane publikacje
Nowe tendencje w dystrybucji filmów dokumentalnych w Polsce końca II dekady XXI wieku. W: Dystrybucja filmowa. Od kina do streamingu. Warszawa 2020
Kreatywny punkt widzenia w polskim filmie dokumentalnym (2000–2018), „Kultura i Edukacja” 2019 nr 1
Filmy dokumentalne na festiwalach – w Polsce i na rynku międzynarodowym. W: Kultura produkcji filmowej: teorie, badania, praktyki. Łódź 2019
„Nie trzeba kłaniać się okolicznościom”. Norwidowskie przestrogi i wizja Marca 1968 roku w kilku filmach dokumentalnych. W: Rok 1968: kultura, sztuka, polityka. Bydgoszcz 2019
O romantycznej ironii artystycznej z nieustającym odniesieniem do filmu polskiego (szkic problemu), „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2018 nr 2
Koprodukcja międzynarodowa polskich filmów dokumentalnych w latach 2005-2015 (rekonesans). W: Kino polskie jako kino transnarodowe. Kraków 2017.
Horyzont oczekiwań odbiorcy w filmie dokumentalnym (rekonesans), „Forum Artis Rhetoricae” 2017 nr 3.
Interaktywny film dokumentalny – historia i perspektywy rozwoju, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2017 nr 2.
Jak przygotować projekt filmu dokumentalnego? E-kurs 15 godzin – współautorstwo z Beatą Dzianowicz, redakcja i realizacja materiałów audiowizualnych (2016)
"Olśnienie w niespokojnym niebie wieszcza". "Pan Tadeusz" Ryszarda Ordyńskiego (1928) –  perspektywa wirtualnego odbiorcy. W: Literatura a film. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana”. Zielona Góra 2016.
Romantyczna synteza sztuk i język kina niemego. Uwagi po obejrzeniu zrekonstruowanego filmu „Pan Tadeusz”. W: „Pan Tadeusz”. Poemat – postacie – recepcja. Warszawa 2016.
W stronę dalekiego świata. Tematyka „egzotyczna” w polskim dokumencie pierwszej dekady XXI wieku. W:  Polski film dokumentalny w XXI wieku. Łódź 2016.
Dystrybucja polskich filmów dokumentalnych w świecie - smuga cienia [w:] Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, Łódź 2015.
Polska produkcja dokumentalna z perspektywy II dekady XXI wieku (stan obecny i prognozy). W: Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji. Praga – Kraków 2015 (po polsku i czesku).
„Kinematograf” Łozińskich, czyli ucieczka przed poznaniem  [w:] Kino, którego nie ma, Bydgoszcz 2013.
Polski film dokumentalny w dobie konwergencji [w:] Problemy konwergencji mediów, Sosnowiec–Praga 2013.
O możliwości wykorzystania tradycji zespołów filmowych w rozwijaniu projektów filmów dokumentalnych w drugiej dekadzie XXI wieku [w:] Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, Łódź 2013.

Film, dzieło romantyczne i wirtualny odbiorca (na przykładach z Polskiej Szkoły Filmowej i kina moralnego niepokoju) [w:] Europejski kanon literacki, Warszawa 2012.

Nowe zbliżenia do znanych biografii: „Honor generała” Joanny Pieciukiewicz i „O moim ojcu” Bożeny Garus-Hockuby [w:] Kino polskie wobec II wojny światowej, Bydgoszcz 2011.
O narracji filmu dokumentalnego, "Studia Pragmalingwistyczne" r. III (2011).
O możliwości zastosowania kategorii wyobraźni romantycznej w rozważaniach o świecie mediów XXI wieku [w:] Śladami romantyków, Warszawa 2010.

Śmietnik egzystencji (glosa do interpretacji fragmentów „Popiołu i diamentu”, „Zezowatego szczęścia” i „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”), „Przegląd Humanistyczny” 2009 nr 5/6.

Kafka animowany. Glosa do interpretacji filmów Piotra Dumały i Zbigniewa Rybczyńskiego [w:] Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i literacka. Praca zbiorowa pod red. Daniela Kalinowskiego, Słupsk 2005.
Dlaczego Sędzia nie chichocze? Glosa do interpretacji „ Czerwonego”, „Kwartalnik Filmowy” nr 45, wiosna 2004.

About a world still not depicted, „DOX. Documentary Film Magazine”, Sept. 2004.

Od romantyzmu ku erze nowych mediów, Kraków 2003.
Przyszłość Mediów. Almanach. Z. 1: Materiały z konferencji „Czy media publiczne w Europie Środkowo-Wschodniej mają przyszłość/The public media in Central and Eastern Europe. Do they have a future”, Warszawa 2002 (redakcja – wspólnie z Dorotą Roszkowską)

Policjanci i spiskowcy nad tekstem „Dziadów” (zabór rosyjski, 1831-1855), [w:] Dziady Adama Mickiewicza. Poemat – adaptacje – tradycje, red. Bogusław Dopart, Kraków 1999.

Mickiewicz i jego czytelnicy, Warszawa 1995.
Mickiewicz i jego czytelnicy. O recepcji wieszcza w zaborze rosyjskim w latach 1831-1855, Warszawa 1994 [praca doktorska  napisana pod kierunkiem prof. Marii Janion]

Przed przystankiem Niepodległość. Paryska „Kultura” i kraj w latach 1980-1989, Warszawa 1991

Marek Hłasko, Piękni, dwudziestoletni, Warszawa 1988 (opracowanie i wstęp pod pseudonimem Konrad Piwnicki)
Język Cypriana Norwida. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Słownika Języka Norwida w dniach 4-6 listopada 1985 roku, Warszawa 1986 (redakcja – wspólnie z Jadwigą Puzyniną)

Czesław Miłosz, Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej, Warszawa 1985 (wybór, redakcja i wstęp pod pseudonimem Konrad Piwnicki)

Linki do publikacji i bibliografii:

https://uw.academia.edu/KrzysztofKopczy%C5%84ski

http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/ironia/13/o-romantycznej-teorii-ironii-artystycznej-z-nieustajacym-odniesieniem-do-filmu-polskiego-szkic-problemu/642

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/kie/125/kie12509.pdf

Więcej informacji:

http://eurekamedia.info/

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje

 • 1980-81 pierwszy przewodniczący Samorządu Studentów Polonistyki UW, członek redakcji studenckiego miesięcznika „Głos Wolny”, przewodniczący Komitetu Strajkowego Wydziału Polonistyki UW podczas strajku łódzkiego.
 • 1984-89 redaktor w podziemnym Wydawnictwie CDN.
 • 1985 ukończył Podyplomowe Studium Tekstologii i Edytorstwa (IBL PAN i ILP UW).
 • 1985 opublikował w podziemiu (wspólnie z Wojciechem Maziarskim i Maciejem Strzemboszem) broszurę „Gra w Uniwersytet” (przedruk w: Samorząd Studencki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1989, Warszawa 2010).
 • 1989 współzałożyciel i wydawca miesięcznika „Ex Libris”.
 • 1992-1994 dyrektor generalny Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim.
 • Od roku 1995 konsultant w dziedzinie mediów i producent programów telewizyjnych o tematyce społeczno-kulturalnej oraz ponad 40 filmów, które były pokazywane ponad 1000 razy w co najmniej 70 krajach i zdobyły 139 nagród festiwalowych.
 • 1998-2002 radny miasta Józefów.
 • Po roku 2005 prowadził wykłady i brał udział w warsztatach, konferencjach, dyskusjach panelowych oraz spotkaniach dyskusyjnych na temat filmu w Polsce, Afganistanie, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Kanadzie, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ugandzie, na Ukrainie, w USA i Wielkiej Brytanii.
 • 2007 Reżyser filmu „Kamienna cisza” (premiera światowa listopad 2007, film był pokazywany ponad 90 razy na festiwalach i przeglądach w 40 krajach. Recenzja filmu: Sławomir Sikora, Widziane pod słońce. Rzeczy mgliste, „Kwartalnik Filmowy” 2008 nr 61).
 • 2007-2013 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Mazowieckiego Funduszu Filmowego.
 • 2012-2014 współtwórca Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej, wiceprzewodniczący Zespołu PEAM powołanego przez Rektora UW.
 • 2013-2018 opiekun Teatru Polonistyki im. Eligiusza Szymanisa.
 • 2015 reżyser filmu „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz” (premiera światowa na Gali Otwarcia Krakowskiego Festiwalu Filmowego w czerwcu 2015, film był pokazywany na 50 festiwalach w 20 krajach. Recenzja filmu: Tadeusz Szyma, Duch sprawiedliwego i dybuki grzesznych, "Kino" 2015 nr 3). Film można oglądać na platformie Filmoteki Narodowej: https://ninateka.pl/film/dybuk-rzecz-o-wedrowce-dusz-krzysztof-kopczynski
 • 2015-2018 opiekun Klubu Filmowego im. Jolanty Słobodzian.
 • Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Polskiej Akademii Filmowej, European Documentary Network, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Przyszłość Mediów” (w latach 2002-2008 prezes), Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Stypendysta m. in. Instytutu Literackiego w Paryżu, Instytutu na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, DAAD, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne, Krakowskiej Fundacji Filmowej, Programu Sokrates-Erasmus, Irish Film Board, British Film Institute. Certyfikowany coach – członek International Coaching Community. W 2011 ukończył Screen Leaders EU Training.
Filmografia i więcej informacji: www.eurekamedia.info, www.filmpolski.pl  

WSTECZ