mgr Hubert Olborski


E-mail

hubert_olborski@student.uw.edu.pl

Wykształcenie:

2010 - 2013 : Uniwersytet Warszawski – Filologia polska, logopedia, stacjonarne, pierwszego stopnia

2013 - 2015 : Uniwersytet Warszawski – Filologia polska, logopedia, stacjonarne, drugiego stopnia

od 2015 : Uniwersytet Warszawski – Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Logopedii i Emisji Głosu, specjalność językoznawstwo (rozpoczęcie studiów III stopnia)

Zainteresowania naukowe: 

Problem zaburzeń suprasegmentalnych w mowie osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej.

Udział w konferencjach naukowych:

  • Koniec końców. Powroty i początki – Konferencja doktorantów Wydziału Polonistyki UW z cyklu „Humanistyka XXI wieku”, temat wystąpienia: Pociąg do grozy. Stefan Grabiński – twórca horroru kolejowego. Wielki powrót fantasty
  • Młodzi o języku pokoleń, temat wystąpienia: Problem nacechowania emocjonalnego rzeczownika ‘wieśniak’

 

WSTECZ