mgr Andrzej Baran


E-mail

andrzej.baran@uw.edu.pl

Od 2015 doktorant w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

Zainteresowania naukowe:

  • Problemy fonetyczne w glottodydaktyce polonistycznej, zwłaszcza w nauczaniu Ukraińców jpjo;
  • Problematyka teoretyczna i praktyczna tzw. nosówek w języku polskim (ujęcie fonologiczne, kwestia wymowy w różnych kontekstach, kwestia zaniku samogłosek nosowych, kwestia nauczania cudzoziemców wymowy nosówek w różnych kontekstach)


 

WSTECZ