mgr Anna Lis


E-mail

aniafox@tlen.pl

Wykształcenie

  • [w trakcie] doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej [Uniwersytet Warszawski];
  • [2013 r.] neurolgopeda [Uniwersytet SWPS w Warszawie];
  • [2011 r.) magister filologii polskiej w zakresie specjalności logopedia: specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, specjalność logopedyczna, specjalizacja nauczycielska [Uniwersytet Warszawski].

Zainteresowania naukowe

  • diagnoza i terapia zaburzeń mowy, języka i komunikacji pacjentów po udarze mózgu;
  • diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach neurodegeneracyjnych;
  • dysfagia neurogenna;
  • neurologia, neuroradiologia, neuropsychologia, neuropsychiatria i inne neuronauki.

Publikacje

Publikacje
Jauer-Niworowska O., Lis A., (w druku), Zastosowanie metod komunikacji wspomagającej i/lub alternatywnej (AAC- Augmentative & Alternative Communication) w kontaktach z najciężej uszkodzonymi neurologicznie, niemówiącymi osobami dorosłymi, „Studia Pragmalingwistyczne”, nr 9, Warszawa.

Lis A., 2017, Neurologopedyczne studium przypadku pacjentki z dyzartrią wiotko-spastyczną i dysfagią w przebiegu stwardnienia bocznego zanikowego (ALS), Stecko E. (red.), Neurologopdyczne Studia Przypadków, t. 4, Warszawa. 

Lis A., 2011, Ambasador w sieci. Analiza porównawcza tekstu niedialogowego dramatów: „W sieci” Jana Augusta Kisielewskiego i „Ambasador” Sławomira Mrożka, Pieńkowska A., Wdowik A. (red.), „Humanistyka XXI wieku”, nr 2, s.  241-256.

http://hum21.vdl.pl/wp-content/uploads/2013/12/humanisyka_xxi_wieku_2011h2.pdf.pdf

Doświadczenie zawodowe

neurologopeda w oddziale neurologicznym jednego z podwarszawskich szpitali.

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie.

 

WSTECZ