mgr Paulina Lewczuk-Sknadaj

E-mail

plewczukpaulina@gmail.com

Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW.

Wykształcenie:

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2014).
Ukończone studia I stopnia, z wyróżnieniem, na kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim (2014).
W trakcie studiów magisterskich na kierunku Studia nad Słowiańszczyzną Wschodnią na Uniwersytecie Warszawskim. Planowany termin ukończenia czerwiec 2015 roku.
 
Przewodnicząca Koła Porównawczego Europy Środkowo-Wschodniej. Członek Koła Literatury XX wieku.

Zainteresowania badawcze:

  • relacje między polskimi literatami a przedstawicielami kultury Europy Środkowo-Wschodniej;
  • przedstawienia Polski oraz polskich przedstawicieli kultury w badaniach naukowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
  • polsko-białorusko-ukraińskie pogranicze językowe i kulturowe;
  • przemoc (charakter i znaczenie) w literaturze słowiańskiej;

 

WSTECZ