mgr Anita Procka


E-mail

anita_wiaderek@wp.pl

W 2014 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku filologia polska w specjalności literaturoznawczo-językoznawczej. Napisała pracę poświęconą dwujęzyczności i dwukulturowości oraz ich wpływu na tożsamość jednostki. Praca ta powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej. Obecnie doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki oraz lektorka języka polskiego jako obcego. Praca doktorska, pisana pod opieką prof. dr hab. Stanisława Dubisza, poświęcona będzie kompetencji językowej gimnazjalistów obcego pochodzenia uczących się w polskich szkołach.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • Glottodydaktyka
  • Semantyka leksykalna
  • Język dyskursu publicznego
  • Lingwistyka kulturowa

Publikacje

Publikacje
„Dwujęzyczność, dwukulturowość, narodowa i kulturowa identyfikacja na przykładzie cudzoziemców mieszkających w Polsce”, „Poradnik Językowy” z.6, 2015.
„Medialne reakcje na obrońców praw zwierząt i ich działania” pokonferencyjna publikacja w postaci dysku optycznego.

 

WSTECZ