dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca


E-mail

a.budzynska@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe.

  • retoryka w komunikacji publicznej  (debata i inne gatunki interakcyjne, multimodalność, niewerbalność, sztuka argumentacji)
  • krytyka retoryczna
  • retoryczne studia nad gatunkami

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

2015 – dr hab., Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
2001 – dr nauk humanistycznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
1996 – mgr filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
1994 – mgr filologii polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

od 2020 Przewodnicząca Rady Instytutu Polonistyki Stosowanej
od 2020 członek Komisji Językoznawczej II
od 2019 kierownik Pracowni Retoryki Stosowanej
od 2016 kierownik Zakładu Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW
od 2016 członek Rady Wydziału Polonistyki UW
od 2016 do 2020 członek Komisji Literaturoznawczej II
od 2015 członek Rady Instytutu Polonistyki Stosowanej
2011-2016 sekretarz Zakładu Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW
od 2012 wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego
od 2012 przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego serii „Polonistyka Użyteczna”
2004-2008 kierownik Podyplomowych Studiów Retoryki w INoLP na Wydziale Polonistyki UŚ
Od 2010 – Sędzia w turniejach debat uniwersyteckich

Wykłady poza UW: Wydział Polonistyki UŚ (1998-2008), Wydział Dziennikarstwa UŚ (2002-2006), Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie (2008-2012), Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (2007-2009).

Współpraca z mediami („Wprost”, radio Tok FM, III pr. Polskiego Radia, telewizja Polsat News 2)

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za zasługi dla prestiżu i rozwoju UW (2016)
  • Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukowo-badawczą (2010)
  • Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2006)


Publikacje

Artykuły
Pre-election TV debates – persuasive games between ethos, logos, and pathos, w: Persuasive Games in Political and Professional Dialogue, red. Săftoiu, Răzvan, Maria-Ionela Neagu and Stanca Măda, John Benjamins Publishing Company 2015, s. 39-53. (współautorka R. Botwina)
Dialogue in the Conflict Situation: Two Types of Rhetorical Interaction, w: The Dialogue of Cultures, red. Anca Dobrinescu, Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti 2015, s. 230-243. (współautorka R. Botwina)
Erystyka i etyka, „Poradnik Językowy” 2014, nr 1, s. 29-40.
Debata i negocjacje z perspektywy retorycznej krytyki gatunków, „Forum Artis Rhetoricae”, 2014, nr 3(38), s. 36-51.
Konstrukcja sporu a środki dowodzenia w wielkich telewizyjnych debatach przedwyborczych, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 1 r. 2013, str. 18–33.

Eristic and dispute – applications and interpretations, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 2 r. 2013, str. 7–20.

Debata jako gatunek retoryczny „Poradnik Językowy”, Nr 6 r. 2013,str. 19–34.
Rhetoric Proof in the Pathos Sphere in the Great Pre-election TV Debates, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, Nr 28(41) r. 2012, str. 207–219.

Rhetoric Proof in the Pathos Sphere in the Great Pre-election TV Debates, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, Nr 28(41) r. 2012, str. 207–219.

Debaty konkursowe i telewizyjne debaty przedwyborcze – problemy dispositio w dwóch realizacjach gatunkowych, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 2(25) r. 2011, str. 139–155.
Petrycy of Pilzno versus Francis Bacon: breaking through towards harmony and comprehensible philosophy,  “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 20 (33) 2010 (współautorka: R. Botwina).
Taktyka mutatio controversiae i sposoby jej realizacji na przykładzie debat przedwyborczych, „Forum Artis Rhetoricae” nr 3–4 (18–19) 2009, s. 24–51.
Sztuka argumentacji, [w:] Retoryka, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P. Wilczka, Warszawa 2008.
Pronuntiatio, czyli sztuka wygłaszania mowy, [w:] Retoryka, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P. Wilczka, Warszawa 2008
Wstyd – uczucie czy cnota?  Dylematy etyki  arystotelesowskiej. [w:] Wstyd w kulturze, pod red. E. Kosowskiej, A. Gomóły, G. Kurylenki, Katowice 2008.
O teorii sztuki Sebastiana Petrycego z Pilzna, [w:] Staropolskie teksty i konteksty, pod red. J. Malickiego i D. Rotta,. t. 4 Katowice 2004.
„Horatius Flaccus” kontra Horatius Flaccus. Ody Sebastiana Petrycego wobec klasycznego wzorca „Pamiętnik Literacki” 2004, z.1.
Publikacje książkowe
Retoryka i wartości, red. A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska, Wydawnictwo UW, 2019.
Retoryka negocjacji. Scenariusze, red. A. Budzyńska-Daca i E. Modrzejewska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.
Powinowactwa medialno-retoryczne, „Forum Artis Rhetoricae”, 2017, t. 3, red. tomu A. Budzyńska-Daca.
Retoryka wizerunku medialnego, red. A. Budzyńska-Daca, A, Kampka, K. Molek-Kozakowska, PTR, Warszawa 2016.
20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, red. A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016.
A.Budzyńska-Daca, Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Ćwiczenia z retoryki, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy, M. Załęskiej, PWN, Warszawa 2010.
A.Budzyńska-Daca, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, PWN, Warszawa 2009.
Retoryka, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P. Wilczka, PWN, Warszawa 2008.
Staropolskie teksty i konteksty, t. 6, pod red. J. Malickiego i A. Budzyńskiej-Dacy, Wyd. UŚ, Katowice 2006.
Mikołaj Rej na nowo odczytany, pod red J. Malickiego i A. Budzyńskiej-Dacy, Wyd. UŚ, Katowice 2006.
A.Budzyńska-Daca, Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna, Wyd. UŚ,  Katowice 2005.
Wokół reportażu podróżniczego, pod red. E. Malinowskiej i D. Rotta przy współpracy A. Budzyńskiej-Dacy, Wyd. UŚ, Katowice 2004.

 

WSTECZ