dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca


E-mail

a.budzynska@uw.edu.pl
  • 1994 – mgr filologii polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
  • 1996 – mgr filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
  • 2001 – dr nauk humanistycznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
  • 2015 – dr hab. Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe.

  1. retoryka w komunikacji publicznej  (komunikacja niewerbalna, sztuka argumentacji, erystyka,  perswazja w dyskursie politycznym, w mediach, w obszarze public relations)
  2. retoryka jako metoda analizy tekstów
  3. retoryka stosowana

Publikacje

Artykuły
Pre-election TV debates – persuasive games between ethos, logos, and pathos, w: Persuasive Games in Political and Professional Dialogue, red. Săftoiu, Răzvan, Maria-Ionela Neagu and Stanca Măda, John Benjamins Publishing Company 2015, s. 39-53. (współautorka R. Botwina)
Dialogue in the Conflict Situation: Two Types of Rhetorical Interaction, w: The Dialogue of Cultures, red. Anca Dobrinescu, Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti 2015, s. 230-243. (współautorka R. Botwina)
Erystyka i etyka, „Poradnik Językowy” 2014, nr 1, s. 29-40.
Debata i negocjacje z perspektywy retorycznej krytyki gatunków, „Forum Artis Rhetoricae”, 2014, nr 3(38), s. 36-51.
Konstrukcja sporu a środki dowodzenia w wielkich telewizyjnych debatach przedwyborczych, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 1 r. 2013, str. 18–33.

Eristic and dispute – applications and interpretations, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 2 r. 2013, str. 7–20.

Debata jako gatunek retoryczny „Poradnik Językowy”, Nr 6 r. 2013,str. 19–34.
Rhetoric Proof in the Pathos Sphere in the Great Pre-election TV Debates, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, Nr 28(41) r. 2012, str. 207–219.

Rhetoric Proof in the Pathos Sphere in the Great Pre-election TV Debates, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, Nr 28(41) r. 2012, str. 207–219.

Debaty konkursowe i telewizyjne debaty przedwyborcze – problemy dispositio w dwóch realizacjach gatunkowych, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 2(25) r. 2011, str. 139–155.
Petrycy of Pilzno versus Francis Bacon: breaking through towards harmony and comprehensible philosophy,  “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 20 (33) 2010 (współautorka: R. Botwina).
Taktyka mutatio controversiae i sposoby jej realizacji na przykładzie debat przedwyborczych, „Forum Artis Rhetoricae” nr 3–4 (18–19) 2009, s. 24–51.
Sztuka argumentacji, [w:] Retoryka, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P. Wilczka, Warszawa 2008.
Pronuntiatio, czyli sztuka wygłaszania mowy, [w:] Retoryka, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P. Wilczka, Warszawa 2008
Wstyd – uczucie czy cnota?  Dylematy etyki  arystotelesowskiej. [w:] Wstyd w kulturze, pod red. E. Kosowskiej, A. Gomóły, G. Kurylenki, Katowice 2008.
O teorii sztuki Sebastiana Petrycego z Pilzna, [w:] Staropolskie teksty i konteksty, pod red. J. Malickiego i D. Rotta,. t. 4 Katowice 2004.
„Horatius Flaccus” kontra Horatius Flaccus. Ody Sebastiana Petrycego wobec klasycznego wzorca „Pamiętnik Literacki” 2004, z.1.
Książki
Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, PWN, Warszawa 2009  (wspólnie z Jackiem Kwoskiem).
Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna, Wyd. UŚ,  Katowice 2005.
Tomy redagowane
Ćwiczenia z retoryki, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy, M. Załęskiej, PWN, Warszawa 2010
Retoryka, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P. Wilczka, PWN, Warszawa 2008
Staropolskie teksty i konteksty, t. 6, pod red. J. Malickiego i A. Budzyńskiej-Dacy, Wyd. UŚ, Katowice 2006.
Mikołaj Rej na nowo odczytany, pod red J. Malickiego i A. Budzyńskiej-Dacy, Wyd. UŚ, Katowice 2006.
Wokół reportażu podróżniczego, pod red. E. Malinowskiej i D. Rotta przy współpracy A. Budzyńskiej-Dacy, Wyd. UŚ, Katowice 2004.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje

Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów (od 2016)

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego (od 2012)

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego serii „Polonistyka Użyteczna” (od 2012)

Kierownik Podyplomowych Studiów Retoryki w INoLP na Wydziale Polonistyki UŚ  (2004-2008)

Członek Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach od 2002

Sędzia w turniejach debat uniwersyteckich (od 2010)

Wykłady poza UW: Wydział Polonistyki UŚ (1998-2008), Wydział Dziennikarstwa UŚ (2002-2006), Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie (2008-2012), Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (2007-2009)

Opiekunka  Studenckiego Retorycznego Koła Naukowego na Wydziale Filologicznym UŚ (2003-2008)

Udział w pracach Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu” jako przedstawicielka Instytutu Polonistyki Stosowanej. Realizowany projekt: Komunikowanie publiczne w Polsce - ujęcie inter- i multidyscyplinarne. Grant 0114/NPRH2/H11/81/2013.

Współpraca z mediami („Wprost”, radio Tok FM, III pr. Polskiego Radia, telewizja Polsat News 2)

 

WSTECZ