mgr Beata Olędzka

E-mail

oledzka.beata@gmail.com

Tytuł magistra filologii klasycznej uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - Wydział Nauk Humanistycznych, Filologia Klasyczna wraz z przygotowaniem pedagogicznym.

Obecnie starszy wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zainteresowania badawcze

Etymologia nazw chorób od końca XVIII wieku  po współczesność.

Publikacje

Podręczniki
Podręcznik do nauki medycznego języka łacińskiego z komentarzem w języku angielskim: "Latin in medicine. Course for medical students", Oficyna Wydawnicza WUM 2014

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda indywidualna dydaktyczna drugiego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za opracowanie skryptu do nauki języka łacińskiego dla studentów English Division II Wydziału Lekarskiego oraz opracowanie programu  nauczania języka łacińskiego dla English Division.

Doświadczenie

2013 –  ukończenie studiów podyplomowych, moduł programowy Dydaktyka języka polskiego jako obcego.

01.03.2009 – dzisiaj  Starszy Wykładowca w Studium Języków Obcych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zakres czynności: nauczanie medycznego języka łacińskiego na wydziałach: I i II lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmaceutycznym i English Division. Kierowanie zespołem nauczycieli języka łacińskiego. Opracowanie programów nauczania i sylabusów medycznego języka łacińskiego dla studentów wydziałów lekarskich i English Division.

01.10.2001 –  01.03.2009      Wykładowca medycznego języka łacińskiego w Studium Języków Obcych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

01.10.1996 –  01.10.2001      Lektor medycznego języka łacińskiego w Studium Języków Obcych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

2008 –  2012    Lektor języka łacińskiego w Uczelni „Vistula” d. Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej  w Warszawie.

1999 –  2000    Nauczyciel języka łacińskiego w Zespole Szkół im. W. S. Reymonta w Konstancinie – Jeziornie.

1996 –  1999    Nauczyciel języka angielskiego w Gminnej Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Konstancinie – Jeziornie.

1994 –  1996    Nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.

 

WSTECZ