dr Agnieszka Szurek


Strona WWW:

ag-szu.weebly.com

Zainteresowania naukowe

  • retoryka, w tym zwłaszcza retoryka mediów elektronicznych
  • przekładoznawstwo
  • literatura popularna, przede wszystkim fantastyka
  • literatura lokalna i regionalizm

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

adiunkt, Zakład Retoryki i Mediów
1997 – magister filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski)
2003 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Warszawski)

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

  • rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników do kształcenia ogólnego (język polski)
  • lektor języka angielskiego; tłumacz, autor, redaktor
  • kurs zawodowy w zakresie metodyki wykorzystania platformy e-learning
  • dyplom ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning

Publikacje

Publikacje
Obraz podwarszawskich letnisk w prasie dwudziestolecia międzywojennego, "Kultura Popularna" t. 1 nr 47 (2016), s. 74-87.​
Co zostaje w Sieci po debacie? Próba analizy memów publikowanych po debatach przedwyborczych, w: Agnieszka Budzyńska-Daca (red.), 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych,  Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 215-242.
Jakiej strony internetowej potrzebuje szkoła?, "Hejnał Oświatowy" nr 10 (156)/ 2016, s. 15-17.
Kreowanie etosu w kursach online, "Eduakcja. Magazyn edukacji elektronicznej" nr 1(11) 2016, s. 51-60.
Historia Mazowsza Zachodniego w fantazjach użytkowników mediów społecznościowych, "Literaturoznawstwo. Historia - teoria - metodologia - krytyka" nr 8-9/2014-2015, s. 81-94.
Ujawnić, upamiętnić, zrozumieć – zapomnieć? Narracje o bombardowaniu Grodziska Mazowieckiego w styczniu 1945 roku – próba analizy retorycznej, w:  A. Gemra (red.), Literatura i kultura popularna. Badania, analizy, interpretacje, Wrocław 2015, s. 138-153.
Detektywi idą na wojnę. Bohaterowie kryminałów w wojennych tekstach propagandowych, w: A. Gemra (red.), Literatura kryminalna. Na tropie źródeł,  EMG, Kraków 2015, s.  263-278.
Oxford Education Research Symposium — sprawozdanie z perspektywy retorycznej, "Forum Artis Rhetoricae" nr 1 (40) / 2015, s. 52-57. 
Diversity and Locality in School Documents: The Case of Schools in Masovia, "Forum Artis Rhetoricae" nr 2 (41) / 2015, s. 53-62. 

Szkolne strony internetowe - wizytówka, tablica ogłoszeń czy miejsce dyskusji i dialogu? w: Wojciech Welskop (red.)  Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź 2014.

Historia w powieściach kryminalnych Dorothy Sayers i Joego Alexa, w: Anna Gemra, Adam Mazurkiewicz (red.), Literatura i kultura popularna. Badania i metody, Wrocław 2014.

Opowieści kryminalne Dorothy L. Sayers i ich polskie przekłady, w: Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności, red. M. Ganczar, P. Wilczek, Katowice 2013.
Fantastyka, logika, retoryka. Budowanie argumentacji w opowiadaniach z cyklu Dragonlance, w: Uwieść słowem, czyli retoryka stosowna, red. J.Z. Lichański, Warszawa 2003.

Sprawiedliwość i prawo w świecie Tolkienowskiego legendarium, w: Literatura i kultura popularna X, red. T. Żabski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Teorie fikcji i problemy analizy „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena, w: Retoryka i badania literackie. Rekonesans, red. J.Z. Lichański, Warszawa 1998.
„On Fairy Stories” a „Władca Pierścieni”, w: J.R.R. Tolkien: recepcja polska, red. J.Z. Lichański, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1996.
Przekłady
Steve Weidenkopf, Chwała krucjat, Espe, Kraków 2015 (z Katarzyną Aust).
Edward Follis, Douglas Century, Tajny agent. Moje życie wśród narkoterrorystów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
Nancy S. Struever, Retoryka: Czas, pamięć, wspomnienia, w: Retoryka i krytyka retoryczna, red. W. Jost, W. Olmsted, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012.
Steven Mailloux, Jeszcze raz o hermeneutyce retorycznej albo na tropach phronesis, w: Retoryka i krytyka retoryczna, red. W. Jost, W. Olmsted, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012.
Charles Altieri, Retoryka i poetyka: jak sobie radzić z nieuniknionym powrotem wypartego, w: Retoryka i krytyka retoryczna, red. W. Jost, W. Olmsted, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012.
Publikacje książkowe
Genevieve von Petzinger, Pierwsze znaki,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
Michael Dylan Foster, Yokai. Tajemnicze strowy w kulturze japońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
Joseph Pearce, Podróż Bilba. Chrześcijańskie przesłanie Hobbita, Espe, Kraków 2014.
Antropologia doświadczenia, red. Victor W. Turner, E.M. Bruner, przeł. E. Klekot, A. Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
David C. Downing, W poszukiwaniu króla. Powieść o Inklingach, eSPe, Kraków 2011.
Hannu Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Perter Burke, Języki i społeczności w Europie wczesnonowożytnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

 

WSTECZ