mgr Zofia Smuga

Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej. W 2012 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW. Absolwentka specjalizacji redaktorskiej. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe pn. Redakcja językowa tekstu, organizowane przez IPS. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami jako korektor i redaktor językowy. Rodowita warszawianka.

Zainteresowania naukowe:

  • zaburzenia w komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych;
  • ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej;
  • językoznawstwo stosowane;
  • wieloznaczność komunikatu a jego funkcjonalność.

Publikacje

Publikacje

PROBLEM DOLINY ZA BRAMKĄ, „Poradnik Językowy” 9/2014, Warszawa 2014, s. 35–44.

 

WSTECZ