dr Zofia Smuga

E-mail

z.smuga@uw.edu.pl

Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej. W 2012 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW. Absolwentka specjalizacji redaktorskiej. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe pn. Redakcja językowa tekstu, organizowane przez IPS. Od 2015 roku rzeczoznawca językowy MEN. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami jako korektor i redaktor językowy. Od 2016 r. sekretarz Zakładu Edytorstwa i Stylistyki. Rodowita warszawianka.

Zainteresowania naukowe:

  • zaburzenia w komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych;
  • ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej;
  • językoznawstwo stosowane;
  • wieloznaczność komunikatu a jego funkcjonalność;
  • przetwarzanie języka naturalnego.

Publikacje

Publikacje
Ilu ojców mają odkrycia naukowe? O pisowni nazwisk złożonych, „Język Polski”, R. XCVIII, nr 1, Kraków 2018, s. 35–48.
Leksem „wykon”, „Poradnik Językowy” 10/2016, Warszawa 2016, s. 74–78.
„Muzy” czy „muzy” – o pisowni nazw zbiorowych nadanych istotom mitologicznym, [w:] Współczesność w języku, red. red. Anna Mirkowska, Paulina Piądłowska, Jarosław Łachnik, Warszawa 2016, s. 119–126.

PROBLEM DOLINY ZA BRAMKĄ, „Poradnik Językowy” 9/2014, Warszawa 2014, s. 35–44.


 

WSTECZ