mgr Aleksander Gustaw Puchała


doktorant w Zakładzie Retoryki i Mediów

Zainteresowania naukowe.

Retoryka współczesna, konkursy krasomówcze, ruch żywego słowa

Publikacje

Publikacje
Gustaw Puchała, Mowy wygłaszana podczas międzynarodowego konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu jako zjawisko retoryczne, [w:] „Studia Słowianoznawcze” t. 10, Piotrków Tryb. 2013.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje.

Józef Chełmoński na fotografiach i we wspomnieniach. Wybór Zofii Kucówny. [red.: E. Charazińska, Ł. Janecki, G. Puchała], Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2014.

Wojciech Siemion (1928-2010): teatr – poezja [red.: G. Puchała], Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2013.

Zofia Kucówna:kalendarium artystyczne, [red. G. Puchała], Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 2013.

Rapacki ucieleśniony : wystawa prac Józefa Rapackiego - obrazy, litografie, rysunki, fotografie, [red. R. Higersberger, J. Polok, G. Puchała], Dom Pracy Twórczej w Radziajowicach,
Muzeum Narodowe w Warszawie 2010.  

WSTECZ