dr Paweł Jaskulski

E-mail

pjaskulski@uw.edu.pl


Zainteresowania naukowe

 • problematyka kanonu
 • nowy kanon kina polskiego
 • kino autorskie
 • historia filmu polskiego
 • teoria scenariopisarstwa

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • 2013 – magisterium, Wydział Polonistyki UW
 • 2019 – doktorat na podstawie rozprawy Twórczość filmowa i literacka Janusza Nasfetera (promotor: dr hab. Krzysztof Kopczyński; recenzenci: prof. Piotr Zwierzchowski, prof. Paweł Tański; Wydział Polonistyki UW
 • 2019 – starszy asystent w Zakładzie Retoryki i Mediów w wymiarze pół etatu

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

od 2015 – członek Polskiego Towarzystwa Badań and Filmem i Mediami

Publikacje

Redakcja
Nolan (wraz z Adrianą Brendą-Mańkowską), Warszawa 2017.
Różne oblicza edukacji audiowizualnej (wraz z Mariuszem Korycińskim), Warszawa 2016.
Artykuły
 Kino i Kurt Cobain. Opowieść prawie subiektywna, [w:] Kultura rocka 3. Tradycje-poszukiwania-kontynuacje, red. Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń 2019.
Początki nicości. Nirvana w latach 80., [w:] 80s Again! Monografia poświęcona latom 80. XX wieku, red. Aneta Jabłońska, Mariusz Koryciński, Warszawa 2017. Artykuł opublikowany również w wydaniu anglojęzycznym. Zob. The Beginning of Nothingness. Nirvana in the 80’s, [w] 80s Again! Monography dedicated to 80’s of 20th Century, Warsaw 2018.
„Trzy starty” czy trzy restarty? Rzecz o łamaniu zasad, [w:] Filmowe oblicza sportu, red. Agnieszka Barczyk-Sitkowska, Mateusz Krzekotowski, Mateusz Żebrowski, Łódź 2017.
“The Beginning of Nothingness. Nirvana in the 80’s” [w:] 80s Again!; Monography dedicated to 80’s of 20th Century/2017
Punktualny Marcin Świetlicki śpiewa wierszyk, „Twórczość” 2017, nr 7/8.
Ewolucja filmowej twórczości Andrzeja Barańskiego, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2017, nr 13/3.
 Antybohater w filmach fabularnych Andrzeja Barańskiego na przykładzie: „Nad rzeką, której nie ma” i „Księstwa”, „Afront” 2017, nr 3.
Warzywniak, 360°, „Twórczość” 2016, nr 3.
Galaktyka nowoczesności, [w:] Różne oblicza edukacji audiowizualnej, red. Mariusz Koryciński, Paweł Jaskulski, Warszawa 2016.
Cameron Crowe – rock’n’rollowe serce kina amerykańskiego, [w:] Kultura rocka 2. Słowo-dźwięk-performance, red. Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń 2016.
Świadectwo kryzysu, [w:] Niezwykłe inspiracje spoza kadru, red. Mirella Kurkowska, Warszawa 2015.
Dramaturgia koncertu rockowego. Przypadek Nirvany, [w:] Kultura rocka. Twórcy-tematy-motywy (2), red. Jakub Osiński, Michał Pranke, Agnieszka Szwagrzyk, Paweł Tański, Toruń 2015.
Recenzje
Komiksowa adaptacja „Nędzoli”, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” 2017, nr 59. Tekst przedrukowany na łamach „Wyspy” pod zmienionym przez redakcję tytułem. Zob. Komiks wybitnie niepoprawny politycznie, „Wyspa” 2017, nr 1-2.
Postobozowość w kinie. Recenzja filmu „Syn Szawła” w reżyserii Laszlo Nemesa, historia.org, 2016.
„Bitwa o ciężką wodę”. Recenzja serialu, historia.org, 2016.
Wisła Kraków. Sen o potędze – M. Miga, historia.org, 2016.
Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980 – A. Machcewicz, historia.org, 2016.
Od uwikłania do autentyczności. Biografia polityczna Tadeusza Mazowieckiego – R. Graczyk, historia.org, 2016.
Cracovia znaczy Kraków. Historia w pasy – T. Gawędzki, historia.org, 2016.
Jim Henson. Tata Muppetów – B.J. Jones, historia.org, 2015.
Świat lodu i ognia. Nieznana historia Westeros oraz „Gry o tron” – G.R.R. Martin, historia.org, 2015.
Dzień tysiąca godzin W. Kuniczak, historia.org, 2014.
Drakula. Wampir, tyran czy bohater? Nowe spojrzenie po latach – I. Czamańska, historia.org, 2014.
Mieszko I – J. Strzelczyk, historia.org, 2014.
Cześć, starenia! Cybulski we wspomnieniach – M. Pryzwan, historia. org, 2014.
Samozwaniec. Tom IVJ. Komuda, historia.org, 2013.
Burza. Ucieczka z Warszawy ’40 - M. Parowski, historia.org, 2013.
Bismarck. Żelazny kanclerz – J.-P. Bled, historia.org, 2013.
Stare parowozy w Polsce – D. Jędrzejewski, historia.org, 2013.
Nie pytajcie, czy warto. Recenzja filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, historia.org, 2013.
Historia XIX wieku. Przeobrażenie świataJ. Osterhammel, historia.org, 2013.
Wywiady
Jedną nogą w Pińczowie (rozmowa z Andrzejem Barańskim), "Twórczość" 2020, nr 4.
Triumf niewoli. O pięciu filmach antyfaszystowskich z Andrzejem Barańskim rozmawia Paweł Jaskulski, "Kwartalnik Filmowy" 2018, nr 103.
Talerz zwany druciakiem. Rozmowa z Andrzejem Barańskim, „Odra” 2017, nr 1; przedruk na łamach O.pl Polskiego Portalu Kultury pod tym samym tytułem.
Dziewczyna, która głaszcze swojego kota. Rozmowa z Jakubem Koiszem, O.pl Polski Portal Kultury, 2017.
Spotkanie na wąskim moście. Wywiad z Krzysztofem Kopczyńskim (wraz z Mariuszem Korycińskim), „Odra” 2016, nr 4.
Pisarze powinni mieć pojemne kosze. Rozmowa ze Zbigniewem Masternakiem, O.pl Polski Portal Kultury, 2015. Przedruk materiału ukazał się w czasopiśmie „Świętokrzyskie” 2015, nr 16. Rozszerzona wersja rozmowy została opublikowana pt. Sam na sam w zbiorze opowiadań Masternaka: Kniaź, Radom 2017.
Gdy śnią się anioły. Wywiad z Krzysztofem Kopczyńskim (wraz z Mariuszem Korycińskim), „Nowy Folder” 2015, nr 3.
Teraz muszą nas zabić. Wywiad z Krzysztofem Kopczyńskim (wraz z Mariuszem Korycińskim), respublica.pl, 2015.
Współczesność w cieniu srebrnego ekranu. Polska nieopisana (rozmowa z Grzegorzem Królikiewiczem, Andrzejem Wernerem, Pawłem Borowskim i Anną Tatarską), O.pl Polski Portal Kultury, 2014.
Odpowiedź po 20 latach. Wywiad z Marcinem Świetlickim (wraz z Mariuszem Korycińskim i Piotrem Aleksandrem Kowalczykiem), „Odra” 2013, nr 6.
Recenzje i eseje
publikowane na łamach portalu historia.org: http://historia.org.pl/author/pawel-jaskulski/

Wystąpienia na konferencjach:

 • O poprawie kina polskiego – wystąpienie pt. Podmiotowość reżysera a teoria filmu. Słów kilka o koncepcji demonstratora obrazów Alberta Laffaya
 • Kino w sieci. Jak pisać o kinie – wystąpienie pt. Czy można pisać (i jak) na portalach popularnonaukowych?
 • Antybohater w popkulturze – wystąpienie pt. Antybohater w filmach fabularnych Andrzeja Barańskiego na przykładzie „Nad rzeką, której nie ma” i „Księstwa”
 • O! Polskiej Animacji – wystąpienie pt. Animacja jako trzecia połowa twórczości Andrzeja Barańskiego
 • Podróż z dokumentem, dokument z podróży – wystąpienie pt. Więcej odwagi. „Kern” oraz „A potem nazwali go bandytą” Grzegorza Królikiewicza jako dokumenty zaangażowane
 • Filmowe oblicza sportu – wystąpienie pt. Bez pracy nie ma kołaczy, czyli socrealizm sportowy w filmie „Trzy starty”
 • Kultura rocka. Twórcy-tematy-motywy – wystąpienie pt. Dramaturgia koncertu rockowego. Przypadek Nirvany
 • Unisono w wielogłosie 7 – wystąpienie pt. Rock w cieniu poezji, czy poezja w cieniu rocka? Wiersza Marcina Świetlickiego a piosenki Świetlików
 • 80s Again. Ogólnopolska konferencja poświęcona latom 80. – wystąpienie pt. Początki nicości. Nirvana w latach 80.
 • Kultura rocka 2. Słowo-dźwięk-performance – wystąpienie pt. Cameron Crowe – rock’n’rollowe serce kina amerykańskiego
 • Unisono w wielogłosie 8. Wokół winylu – wystąpienie pt. Niebezpieczne związki muzyki i filmu. Przypadek Foo Fighters
 • II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców >>Dyskursy widzialności<< - wystąpienie pt. Nowy kanon kina polskiego. Studium przypadku „Księstwa” w reżyserii Andrzeja Barańskiego
 • Kultura rocka 3. Tradycje-poszukiwania-kontynuacje – wystąpienie pt. Niekoniecznie o Cobainie?
 • Dziecko w świecie ruchomych obrazów – wystąpienie pt. Dwunastoletnia kobieta fatalna. Erotyzm dzieci w filmie „Motyle” Janusza Nasfetera

Organizacja konferencji ogólnopolskich:

 • O poprawie kina polskiego
 • Profile Tuwima
 • XX-wieczne konfrontacje literackie
 • Witkacy zdemaskowany
 • 80s Again. Ogólnopolska konferencja poświęcona latom 80.
 • Nolan. Ogólnopolska konferencja poświęcona twórczości Christophera Nolana

Organizacja konferencji międzynarodowych:

 • Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie. Rozwiązania systemowe i studia przypadków – sekretarz konferencji

Projekty:

 • Koło Literatury XX wieku – współzałożyciel, skarbnik
 • Literatograf
 • Witkacje
 • Dwugłosy
 • Jak przygotować projekt filmu dokumentalnego? (kurs internetowy dostępny na platformie COME UW) – współautor słownika pojęć wykorzystanych w kursie; koordynacja produkcji materiałów filmowych
 • Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian – współzałożyciel, wiceprzewodniczący; obecnie sprawowanie opieki merytorycznej
 • Prowadzenie studenckiego DKF przy Klubie Filmowym im. Jolanty Słobodzian

Dydaktyka:

 • Język filmu; Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy w Polsce – na studiach zaocznych od roku akademickiego 2013/2014
 • Scenariusze dzieł filmowych – na studiach zaocznych od roku akademickiego 2014/2015
 • Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy w Polsce – na studiach dziennych od roku akademickiego 2014/2015

Administracja:

 • Od roku akademickiego 2014/2015 do stycznia 2016 członek Wydziałowej Rady Doktorantów, działającej przy Wydziale Polonistyki UW
 • członek Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2012-2016 oraz w kadencji 2016-2020
 • od 2015 roku członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich oraz paneli dyskusyjnych na Wydziale Polonistyki UW

 • prowadzenie panelu dyskusyjnego z udziałem Grzegorza Królikiewicza, Andrzeja Wernera, Pawła Borowskiego i Anny Tatarskiej podczas konferencji O poprawie kina polskiego (maj 2013)
 • spotkanie autorskie z Pawłem Potoroczynem i Zbigniewem Masternakiem
  (3 listopada 2014) – współorganizacja i moderowanie
 • spotkanie autorskie z Agnieszką i Robertem Papieskimi oraz z Wiesławem Kępińskim na temat życia i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (16 kwietnia 2015) – współorganizacja
 • spotkanie autorskie z reżyserem Andrzejem Barańskim (23 maja 2017) – współorganizacja i moderowanie
 • wykład i panel dyskusyjny dla nauczycieli pt. Pozorne opozycje. Kino hollywoodzkie i polskie w edukacji (8 czerwca 2017)  - wystąpienie i moderacja

Filmografia:

 • In Hoc Signo Vinces (2011) – krótkometrażowa fabuła; obsada aktorska
 • Bajka o dwóch rycerzach Ipslandii i jednej białogłowie (2016) – film dokumentalny; kierownik produkcji
 • Portret języka w czasach online (2017) – film dokumentalny; kierownik produkcji
 

WSTECZ