doc. dr Tomasz Wroczyński


E-mail

t.wroczynski@uw.edu.pl
docent w Instytucie Polonistyki Stosowanej

kariera naukowa

magister filologii polskiej (1980), doktor nauk humanistycznych (1987)
1980–2002 współpraca z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej (wiceprezes Oddziału Warszawskiego 1998–2002, 1980–1999 roczne cykle wykładów dla maturzystów warszawskich liceów)
Od 1988 adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej.
W roku akademickim 1996/97 docent w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego.

Zainteresowania naukowe

Literatura polska XX wieku, eseistyka, gatunki niefabularne, metodyka i dydaktyka szkolna

Publikacje

Podręczniki
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.; Warszawa 2004; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 3. Antologia. Wybór tekstów i opracowanie.; Warszawa 2004; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum; Warszawa 2003; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 2. Antologia. Wybór tekstów i opracowanie.; Warszawa 2003; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Literatura polska po 1939 roku. Podręcznik dla klas maturalnych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; Warszawa 2003; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; wyd. jedenaste.
Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej; Warszawa 2003; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; wyd. dziesiąte.
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.; Warszawa 2002; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 1. Antologia. Wybór tekstów i opracowanie; Warszawa 2002; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(współautorzy Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”.Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.; Warszawa 2002; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Literatura polska XX wieku, podręcznik dla klas XI-XII dla szkół polskich na Litwie; Kaunas 2002; „Śviesa” ; wydanie drugie poprawione i uzupełnione
Artykuły
red. naukowa Elżbieta Wichrowska, Literatura polska XX wieku – w poszukiwaniu kanonu, w: Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku; Warszawa 2012; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
red. naukowa Ewa Bem-Wiśniewska, Rzecz pamięci, w: Zabawy pożyteczne prozą; Warszawa 2010; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Zwierz-człek-upiór. Wokół twórczości Tadeusza Konwickiego, w: Nikt nie chciał być młodym. Dzieciństwo i dorastanie w twórczości Tadeusza Konwickiego 2006; Wydawnictwo Pierwsze; (zbiór artykułów)
Książki
Późna eseistyka Jarosława Iwaszkiewicza; Warszawa 1990
Książki redagowane
red. Andrzej Lam i Tomasz Wroczyński, Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie; Warszawa 2002; Dom Wydawniczy Elipsa
Cena tożsamości. Wspomnienia i opowiadania Polaków zamieszkałych na Ukrainie.; Warszawa 2002; Biblioteka Narodowa; (recenzowanie, konsultacja literacka, słowo wstępne)
Artykuły w książkach zbiorowych
red. Jadwiga Sawicka, Ewa Paczoska, Edward Stachura – pieśń i czyn, /w:/ Bardowie.; Łódź 2001
red. Teresa Dąbek-Wirgowa, Andrzej Z. Makowiecki, „Rodzinna Europa” Czesława Miłosza, /w:/ Kategoria Europy w kulturach słowiańskich; Warszawa 1992
red. Eugeniusz Czaplejewicz i Edward Kasperski, Bieguny słowa, /w:/ Koncepcje słowa.; Warszawa 1991

Funkcje    

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Polonistyki 1990 – 1996 oraz 2005 – 2012, senator Uniwersytetu Warszawskiego 1993 – 1996 oraz w obecnej kadencji 2012 – 2016. Od października 2010 kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej, od  grudnia 2012 – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

WSTECZ