doc. dr Tomasz Wroczyński


E-mail

t.wroczynski@uw.edu.pl
docent w Instytucie Polonistyki Stosowanej

Zainteresowania naukowe

 • literatura polska XX wieku
 • eseistyka
 • gatunki niefabularne
 • metodyka i dydaktyka szkolna

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • 1980 – magister filologii polskiej;
 • 1987 – doktor nauk humanistycznych;
 • Od 1988 – adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej;
 •  Od 2009 – docent  w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 • W roku akademickim 1996/97 docent w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego.

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • 1990–1996 oraz 2005–2012 – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Polonistyki;
 • 1993–1996 oraz 2012 – 2016 i 2016 - 2020 – Senator Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2010-2016 – kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej;
 • Członek senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia w kadencjach 2012 – 2016 i 2016 – 2020;
 • Członek Rady Wydziału Polonistyki w kadencjach 2012 – 2016 i 2016 – 2020;
 • Przewodniczący Rektorskiego Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim w kadencji 2012 – 2016;
 • Przewodniczący Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia Rady Wydziału Polonistyki w kadencjach 2012 – 2016 i 2016 – 2020.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2015;
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2016.

Funkcje    

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Polonistyki 1990 – 1996 oraz 2005 – 2012, senator Uniwersytetu Warszawskiego 1993 – 1996 oraz w obecnej kadencji 2012 – 2016. Od października 2010 kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej, od  grudnia 2012 – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. Krajowych Ram Kwalifikacji.

Publikacje

Podręczniki
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.; Warszawa 2004; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 3. Antologia. Wybór tekstów i opracowanie.; Warszawa 2004; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum; Warszawa 2003; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 2. Antologia. Wybór tekstów i opracowanie.; Warszawa 2003; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
Literatura polska po 1939 roku. Podręcznik dla klas maturalnych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; Warszawa 2003; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; wyd. jedenaste;
Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej; Warszawa 2003; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.; Warszawa 2002; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
(współautorzy: Andrzej Z. Makowiecki, Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”. Kultura. Literatura. Język. Cz. 1. Antologia. Wybór tekstów i opracowanie; Warszawa 2002; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
(współautorzy Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński), „Pamiętajcie o ogrodach...”.Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.; Warszawa 2002; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
Literatura polska XX wieku, podręcznik dla klas XI-XII dla szkół polskich na Litwie; Kaunas 2002; „Śviesa” ; wydanie drugie poprawione i uzupełnione
Artykuły
Artur Sandauer 1913 – 1989. Pisarz, krytyk literacki, badacz literatury, w: Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, red. Waldemar Baraniewski, Wojciech Tygielski, Andrzej Kajetan Wróblewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, ss. 36-47.
Wojna i Witkacy. Petersburskie refleksje Jarosława Iwaszkiewicza, w: Koniec pięknego wieku. Studia o literaturze i kulturze doby wielkiej wojny, red. Grzegorz P. Bąbiak, Dariusz Dziurzyński, Warszawa 2016, ss. 132-146;
Najnowsza literatura polska w podręcznikach do szkół ponadgimnazjalnych: gatunki, style, formy, w: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, t. II, ss.161-174;
red. naukowa Elżbieta Wichrowska, Literatura polska XX wieku – w poszukiwaniu kanonu, w: Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku; Warszawa 2012; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
red. naukowa Ewa Bem-Wiśniewska, Rzecz pamięci, w: Zabawy pożyteczne prozą; Warszawa 2010; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Zwierz-człek-upiór. Wokół twórczości Tadeusza Konwickiego, w: Nikt nie chciał być młodym. Dzieciństwo i dorastanie w twórczości Tadeusza Konwickiego 2006; Wydawnictwo Pierwsze; (zbiór artykułów)
Książki
Późna eseistyka Jarosława Iwaszkiewicza; Warszawa 1990
Książki redagowane
red. Andrzej Lam i Tomasz Wroczyński, Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie; Warszawa 2002; Dom Wydawniczy Elipsa;
Cena tożsamości. Wspomnienia i opowiadania Polaków zamieszkałych na Ukrainie.; Warszawa 2002; Biblioteka Narodowa; (recenzowanie, konsultacja literacka, słowo wstępne).
Artykuły w książkach zbiorowych
red. Jadwiga Sawicka, Ewa Paczoska, Edward Stachura – pieśń i czyn, /w:/ Bardowie.; Łódź 2001
red. Teresa Dąbek-Wirgowa, Andrzej Z. Makowiecki, „Rodzinna Europa” Czesława Miłosza, /w:/ Kategoria Europy w kulturach słowiańskich; Warszawa 1992
red. Eugeniusz Czaplejewicz i Edward Kasperski, Bieguny słowa, /w:/ Koncepcje słowa.; Warszawa 1991

 

WSTECZ