mgr Barbara Rode


Doktorantka w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW.

Wykształcenie:

studia wyższe:

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW, specjalizacja: metodyka nauczania języka angielskiego. Opracowała nową metodę nauczania opartą na imersji i nauczaniu multi-sensorycznym pt. „Natural Submersion”; uzyskała grant mazowiecki dla najlepszych doktorantów i przeprowadziła badania klas francuskich w szkołach podstawowych w Kanadzie.

Ukończyła studia magisterskie i uzyskała tytuł Magistra na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, z oceną bardzo dobrą, w tym bardzo dobry za pracę masisterską pt. „Teaching the American and Canadian History and Cultures to EFL students: developing language skills through authentic materials and extra – curricular activities” oraz bardzo dobry za obronę pracy, 2006

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie w Toronto, uzyskując tytuł: Bachelor of Science z psychologii, dodatkowo zaliczyła kursy: filozofii prawa „Ethics and the Law”, pisania „Expressive Writing”, metodyki nauczania „Second/ Foreign Language Teaching and Learning”, filozofii edukacji „Philosophy of Education” oraz profesjonalnego pisania „Social and Professional Languages”, 2004

Ukończyła studia licencjackie w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego UW, pracę dyplomową pt. „Teaching Reading to Pre-School Children” oceniono jako bardzo dobra, 1998

studia podyplomowe:

Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zwierzętach na SGGW w Warszawie, „Pies w społeczeństwie: hodowla i zachowanie”, 2014

Była słuchaczką studiów podyplomowych na Wydziale ‘Dziennikarstwo – Nowe Media’ w Sheridan College w Toronto, Kanadzie, 2012

kursy, seminaria, wykłady:

seminarium „Problemy w hodowlach psów i ich konsekwencje w świetle ich dobrostanu” prowadzone przez prof. Patricka Batesona, SGGW oraz Centrum Szkoleń Behawioralnych ‘Etovet’, 2014

kurs „International Education Training”, Dogs Trust z Wielkiej Brytanii, 2014

kurs instruktora rekreacji ruchowej, specj. jazda konna, Minister Sportu i Turystyki, 2009

‘Critical Linguistics’ na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, 2008 (ocena: bdb)

Filozofia Kultury i Z. Freuda  w Centrum Studiów Latynoamerykańskich, UW, 2008 (ocena: bdb)

F. Nietzschego Filozofia Kultury w Centrum Studiów Latynoamerykańskich,  UW, 2008 (ocena: bdb)

kurs nauczycielski: „Psychological Foundations of Learning”, Kolegium Nauczycielskie na Uniwersytecie w Toronto, 2003 (ocena: A+)

kurs nauczycielski: „English – Intermediate”, Kolegium Nauczycielskie na Uniwersytecie w Toronto, 2003 (ocena: A)

kurs nauczycielski” „Curriculum Theory and Practice for Kindergarten”, Kolegium Nauczycielskie na Uniwersytecie w Toronto, 2002 (ocena: A+)

kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, Kuratorium Oświaty i Wychowania, 2000

Języki obce:

Znajomość języka angielskiego na poziomie ‘native speaker’. Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego.

Udział w konferencjach naukowych:

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat: “Ile dobrego jest w człowieku?”, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Pedagogium WSNS oraz Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, referat: “Pozytywne skutki wykorzystania zwierząt w edukacji i terapii osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.”, 2015

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu “Człowiek – Inny/Obcy Byt”, pt. “ZWIERZĘ/ JĘZYK/ EMOCJE”, Uniwersytet Śląski, referat: “Czy zwierzęta mają język?”, 2015

Konferencja “VB-MAPP Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem”, prowadzona przez dr Marka Sundberga, Fundacja Scolar, 2015

Konferencja międzynarodowa on-line “SPARCS Initiative Dog Cognition, Learning and Behavior”, SPARCS, USA, 2015

„Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania” w Koninie (Instytut Neofilologii PWSZ, Instytut Filologiczny PWSZ w Włocławku oraz Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu), referat: „Autorska metoda nauczania języka angielskiego ‘Natural Submersion’ czyli Naturalne Zanurzenie, 2009

17 Konferencja PASE na Uniwersytecie Wrocławskim, referat: „Teaching Language to Children with Attention Deficit Disorder”, 2008

April Conference 11 na Uniwersytecie Jagiellońskim „Ambiguity and the Search of Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century”, referat: „Teaching the American and Canadian Cultures to Learners of English as a Foreign Language through ‘Culture Immersion Method.’ 2008

„Nauczyciel języków obcych dziś i jutro” na Uniwersytecie w Kaliszu, referat: „Rola nauczyciela w indywidualizacji programu nauczania języka angielskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych tzw. ‘gifted students’ oraz referat: „Drama w nauczaniu języka obcego”. 2008

Publikacje

Publikacje naukowe
“Przegląd najnowszych badań dotyczących dobrostanu i zachowania się psów”, Życie Weterynaryjne, 2015, 90, nr. 10

„Drama w nauczaniu języka obcego”. Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych pod redakcją Mirosława Pawlaka, Marka Derenowskiego i Bartosza Wolskiego. UAM Poznań – Kalisz 2009

Publikacje prasowe

Współpracowała z wieloma redakcjami tygodników, miesięczników i portali internetowych lokalnych oraz ogólnokrajowych gdzie publikowała reportaże i felietony, a także fotografie, 2010 - 2014

Członkostwa w stowarzyszeniach i innych organizacjach:

Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego, 2016 -

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Warszawa, 2012 -

Członek Council for Exceptional Children, Toronto Kanada, 2004

Członek Learning Disabilities Association, Kanada, 2004

Doświadczenie zawodowe:

20 lat praktyki zawodowej w pracy pedagogicznej. Nauczała dzieci, młodzież i dorosłych języka angielskiego jako pierwszego, drugiego i obcego, zarówno w Polsce jak i w Kanadzie. Pracowała na stanowiskach: nauczyciela, wychowawcy, instruktora, menedżera projektów, dyrektora, wykładowcy i metodyka. Pracowała z dziećmi z trudnościami i zaburzeniami. Przez kilkanaście lat prowadziła i zarządzała własną szkołą językową i międzynarodowym przedszkolem gdzie zatrudniała i hospitowała pracowników pedagogicznych, sporządzała i realizowała autorskie programy nauczania, a także organizowała wydarzenia kulturalne i przedsięwzięcia językowe. Jej szkoła kilkakrotnie uzyskała wyróżnienia i pochwały Kuratorium Oświaty oraz British Council. Współpracowała z wieloma placówkami edukacyjnymi zarówno w Polsce jak i w Kanadzie. Organizowała anglojęzyczne obozy i wycieczki dla dzieci i młodzieży, gdzie pracowała jako wychowawca oraz instruktor jazdy konnej.

Wieloletnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami. Udziela porad właścicielom psów, szkoli i opiekuje się zwierzętami, jest właścicielką siedmiu zwierząt różnych gatunków.

Posiada 5 lat doświadczenia w pracy dziennikarza i fotoreportera.

Prowadzone zajęcia na uczelni:

7 semestrów prowadzenia zajęć ze studentami „Gramatyka angielska” na UW

Zainteresowania badawcze:

Komunikacja wewnatrz – i miedzygatunkowa zwierząt oraz człowiek - zwierzę, zoopsychologia, zooterapia, psychologia, metodyka, językoznawstwo, zaburzenia mowy u osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, wpływ kontaktów ze zwierzętami na rozwój mowy i kompetencje komunikacyjne u ludzi.

 

WSTECZ