mgr Marta SzafranekDoktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW ze specjalizacją literaturoznawczo-językoznawczą.

W 2014 roku obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Szkice węglem Henryka Sienkiewicza – wokół problemów recepcji w Polsce i we Francji. Edycja krytyczna wybranych fragmentów.” napisaną pod kierunkiem prof. Elżbiety Wichrowskiej. Celem pracy było zbadanie sytuacji Szkiców węglem na rynku wydawniczym ze szczególnym uwzględnieniem problemu cenzury, jakiej poddana została nowela, a także przedstawienie recepcji utworu w Polsce oraz we Francji. Efektem przeprowadzonych badań nad autografem jest opatrzona aparatem krytycznym poprawna wersja czterech pierwszych rozdziałów noweli.

Rozprawa doktorska będzie stanowiła kontynuację problemu podjętego na poziomie dysertacji magisterskiej. Istotnym kierunkiem rozwoju przedstawionego projektu jest dalsza analiza autografu noweli w celu przygotowania jej krytycznego wydania, a także poszerzenie zakresu badań o inne nowele Henryka Sienkiewicza, które mogły być poddane podobnym  ingerencjom cenzorskim.

Zainteresowania

Edytorstwo naukowe tekstów XIX i XX-wiecznych, polska i francuska literatura epoki pozytywizmu, muzyka klasyczna, teatr dramatyczny, opera, balet, historia sztuki (zwłaszcza architektura), podróże po Europie, wycieczki wysokogórskie.
 

WSTECZ