mgr Grzegorz Grabski


E-mail

grzesiekgie@wp.pl Z.: urzędnik szczebla rządowego, samorządowego, specjalista d/s funduszy europejskich. NF.: działalność własna, ekspert w Banku Gospodarstwa Krajowego.DZ.: wiceprezes Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej (społecznie), prezes Fundacji Św. Łazarza (społecznie), komandor Komandorii Mazowieckiej Zakonu Św. Łazarza, członek Rady Społecznej Fundacji Narodu Polskiego.. AS.: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7. DU.: Warszawa, 20.11.1953.. M.: Renata Grabska d. Burczyk. D.: Justyna, Bogusław.. R.: Kazimierz i Maria.. ZP.: pradziadek Władysław Grabski, premier rządu RP i twórca reformy walutowej, pradziadek Stanisław Wojciechowski, prezydent RP, dziadek Władysław Jan Grabski - pisarz, babcia Zofia z Wojciechowskich Grabska - artystka malarka, stryj Maciej, profesor, były prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stryjeczna siostra Małgorzata Kidawa - Błońska, poseł na Sejm,.W.: Uniwersytet Warszawski Wydz. Humanistyczny (1977); SGH - ekonomista, Zarządzanie i Doradztwo Finansowe (1997), egzamin państwowy na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, ukończone studia doktoranckie, ponad 30 kursów i seminariów poświęconych funduszom europejskim (w tym certyfikat Komisji Europejskiej). K.: 1977-83 pracownik naukowy UW, 1983-86 asystent, st. asystent WSPS, 1987-91 - redakcja pisma dziecięco - młodz. "Ja ty my", 1991-92 asystent spec. ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi w Kancelarii Prezydenta RP, 1992-93 gł. specjalista Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, 1993-97 Ministerstwo Finansów zespół doradców, Biuro Skarbu Państwa, 1998-2000 Ministerstwo Skarbu Państwa, Dyr. Departamentu Agencji i Fundacji, 2001-2003 doradca ministra Saryusza - Wolskiego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004-2010 moderator Funduszu Spójności w woj. mazowieckim, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2011 - ekspert w Banku Gospodarstwa Krajowego w Departamencie Funduszy Europejskich. SO.: przyjęcie przez Komisję Europejską i MRR prowadzonych projektów aplikujących do Funduszu Spójności (Grodzisk, Radom, Piaseczno, Zielonka, Kozienice, Raszyn). P.: m.in. “Wybrane aspekty funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej” w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Szczecin 2001, „Funkcjonowanie lobbyingu w dziedzinach ochrony środowiska i turystyki w kontekście akcesu Polski do Unii Europejskiej” Warszawa 2002, „Do Europy przez stereotypy” w: Opcja na prawo nr 10/2002 i 11/2002; „Unijne mity i stereotypy” w: „Myśl Polska” nr 19/20 2010; ekspertyzy i opinie dla programu Omega-PHARE, Agencji Rozwoju Komunalnego, Senatu RP, Funduszu Współpracy, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Projektu Przygotowania do Funduszu Spójności, NFOŚiGW, gmin mazowieckich. ON.: Zasłużony dla IV Pułku Kawalerii Lekkiej w Sulechowie, Nagroda Zarządu i Rady Miasta Grodzisk Mazowiecki, Order Św. Stanisława, Order of Merit St. Lazarus, Krzyż Jubileuszowy Organizacji Monarchistów Polskich. Cz.: wiceprzewodniczący Rady Krajowej Związek Młodzieży Demokratycznej (1981-83), przewodniczący Krajowej Komisji "Solidarności" RSW "Prasa Książka Ruch" (1989-91), współtwórca SKL (1997), Przymierza Prawicy (2000), założyciel "Fundacji rodziny Grabskich", założyciel Stowarzyszenia i Fundacji Św. Łazarza, członek Wojskowego i Szpitalnego Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy (major - Lazarus). H.: twórczość literacka (wydał książkę dla dzieci) i muzyczna (uczestniczył m.in. w nagraniu płyty Piotra Krupy "Deja-vu"), kabarety ( Pasierb, Pro-Teza, Świnia).JZ.: angielski, niemiecki, rosyjski.

(biogram z Who Is Who In Poland’2012)

Publikacje

Publikacje
„Staropolski model tłumaczenia epopei – Gofred Piotra Kochanowskiego” w: „Przegląd Humanistyczny”, 2, 1978;
„Nieznany rękopis więzienny z XIX wieku” w: „Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku”, zeszyt 31, tom V;
„Blaski i cienie wybijania się na niepodległość” w: „Ład” nr 28, 1987;
„Wartości humanistyczne w lekturach szkolnych klas 1-3” w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia XIX, 1988;
„Błędy ortograficzne i stylistyczne w opowiadaniach” w: „Zeszyty Naukowe WSPS”, 1988;
“Wybrane aspekty funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej” w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Szczecin 2001;
„Funkcjonowanie lobbyingu w kontekście akcesu Polski do Unii Europejskiej” Warszawa 2002;
„Fundusze pomocowe, dotacje i granty dostępne dla młodego odbiorcy” w: „Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej”, Białystok 2002;
„Unijne mity i stereotypy” w: „Myśl Polska” nr 19/20 2010;
„Wizjonerstwo nie-romantyczne, czyli twórczość księdza Piotra Skargi” w: program „Oratorium” Pawła Buczyńskiego, 2013;
„Ostatni hetman Rzeczypospolitej” w: „W sieci historii” nr 7 (14) 2014; „Władysława Grabskiego budowanie Polski od dołu” w: „Bankoteka”, maj 2014;
”O Powstaniu i Prezydencie” w: „W sieci historii” nr 9 (16) 2014;

 

WSTECZ