mgr Urszula Wysocka


E-mail

wysocka.u@gmail.com Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku otrzymała tytuł magistra – praca napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Cegieły – Język jako narzędzie walki o zakaz aborcji w sporze Frondy.pl z liberalizmem światopoglądowym. Wcześniej ukończyła ten sam kierunek na poziomie studiów pierwszego stopnia (specjalizacja redaktorska). W 2013 roku ukończyła nauki o rodzinie w Instytucie Polityki Społecznej UW (licencjat) – praca napisana pod kierunkiem dr. Łukasza Łotockiego – Mediacja a  terapia. Analiza porównawcza metod pomocy rodzinie.
Jest członkiem i jednym z założycieli koła naukowego Colloquia Ethica działającego przy Wydziale Polonistyki UW. Od 2013 roku pracuje w Obserwatorium Etyki Słowa pod opieką naukową dr hab. Anny Cegieły. Od 2014 roku próbuje zaszczepić w uczniach gimnazjum miłość do języka polskiego.

Zainteresowania badawcze:

  • etyka słowa – nieetyczne mechanizmy językowe stosowane w celu uzyskania przewagi w dyskusji
  • dyskurs populistyczny – badania ukazujące wykorzystywanie języka przez formacje skrajne w różnych mediach poprzez uproszczenie obrazu faktów, podział na „czarne” i „białe”, „my” i „oni”; różnice w ujmowaniu wartości przez formacje skrajne znajdujące się w różnych stronach sceny politycznej, sposoby upraszczania faktów


 

WSTECZ