mgr Paweł Trzaskowski


Doktorant w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW. Absolwent  filologii angielskiej na Wydziale Anglistyki UW (2015) oraz filologii polskiej (2014) na Wydziale Polonistyki UW. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół etyki słowa, języka mediów i polityki. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat pragmalingwistycznego obrazu nienawiści, a w szczególności zjawiska hejtu i mowy nienawiści.

Pracownik Obserwatorium Etyki Słowa UW, sekretarz i członek Zespołu Etyki Słowa RJP PAN.

Publikacje

Publikacje
Trzaskowski, P., Wysocka, U., Narracje o narodowcach i walce z aborcją z perspektywy etyki słowa, Warszawa 2016.
Trzaskowski P., Różne sposoby mówienia o mowie nienawiści w polskich dziennikach. „Studia Pragmalingwistyczne” VII, 2015.

 

WSTECZ