mgr Kamila Potocka-Pirosz

Stanowisko i przebieg kariery naukowej:

  • magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja pozaeuropejska, praca magisterska „Stosunki polsko-tajlandzkie” pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Rowińskiego (2011, Uniwersytet Warszawski, dyplom z wynikiem bardzo dobrym)
  • magister filologii polskiej, specjalność logopedyczna i specjalizacja nauczycielska, praca magisterska „Rozpad podsystemów języka w różnych rodzajach afazji” pod kierunkiem dr Natalii Siudzińskiej (2014, Uniwersytet Warszawski, dyplom z wynikiem bardzo dobrym)
  • od X 2014: studia doktoranckie,  Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyk

Zainteresowania:

  • zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego
  • różne szkoły opisu języka
  • gramatyka języka polskiego

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje:

  • praktyki w Ambasadzie RP w Bangkoku (2010)
  • wolontariat – wdrażanie  komputerowego systemu komunikacji u pacjenta z MPDz (2013)
  • prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach (od  2012) i w swoim gabinecie (od 2014)
 

WSTECZ