mgr Alina Gromadka

E-mail

ala@unimedia.com.pl
Filolog polski, logopeda dyplomowany, neurologopeda. Doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej – zakład Logopedii i Emisji Głosu.

Zaintersowania naukowe

  • Diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych
  • Wczesna diagnoza i terapia zachowań ze spektrum autyzmu
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji niewerbalnej
  • Specjalistyczna terapia neurologopedyczna dzieci z autyzmem 

WSTECZ