dr Michał Friedrich


E-mail

m.friedrich@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • poezja doby baroku;
 • literatura przełomu XX/XXI w.;
 • mitologie europejskie;
 • metodyka nauczania języka polskiego;
 • antropologia kultury;
 • kontrkultura.

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • Adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej; Wydział Polonistyki UW;
 • 2013 – doktor nauk humanistycznych;
 • 2005 – magister filologii polskiej, specjalność: literaturoznawstwo (dyplom z wyróżnieniem).

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Od 2011 – stała współpraca z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (warsztaty dla młodzieży i studentów, prowadzenie spotkań z artystami);
 • 2015-2017 – kierownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie;
 • Od 2017 – współpraca z Wydawnictwem Akademickim Dialog;

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 – dyplom mgr. filologii polskiej z wyróżnieniem


Publikacje

Książki
Barok w poezji Jerzego Harasymowicza. Konteksty, powinowactwa, interpretacje, Warszawa 2016.
Miłosz w szkole, redakcja: Jarosław Klejnocki, Warszawa 2013 [współautorstwo].
Klucze do kultury [współautorstwo poradnika dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum], Kielce 2010.
Sprawozdania
Różnorodność i aktualność (sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Karol Wojtyła. Poeta na Uniwersytecie Warszawskim, 20 - 22. 10. 2005), „Przegląd Powszechny”, 2 2006; s. 130-134.
Recenzje
Timothy D. Walker, „Fińskie dzieci uczą się najlepiej”. Recenzja książki, „Głos Nauczycielski”, nr 7, 14.02.2018.
Nie-kanon? Włodzimierz Paszyński, „Książki z dobrej półki”. Recenzja książki, „Głos Nauczycielski”, nr 10, 9.05.2018.
Wielojęzyczna awangarda – awangardowa wielojęzyczność, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3 2008; s. 123-125.
Daimonion i micwa (recenzja książki Hanny Krall: Król kier znów na wylocie), „Przegląd Powszechny”, nr 12 2006; s. 130-134.
W poszukiwaniu samego siebie (recenzja spektaklu: Sztukmistrz z Lublina w reżyserii Jana Szurmieja, Teatr Rampa w Warszawie), „Przegląd Powszechny”, nr 5 2006; , s. 161-164.
Recenzje książek naukowych i popularnonaukowych w: „Nigdy Więcej”, nr 6, 12, 13, 14.
Publikacje w książkach
Wstęp do: Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Teksty niewydane, t.3, Warszawa 2018.
Ciemne bajki Grochowiaka… Niepublikowane wiersze poety – próba klasyfikacji i interpretacji, wstęp do: Stanisław Grochowiak, Wiersze niepublikowane, redakcja: Grażyna Grochowiak, Warszawa 2017.
O księdzu, który pisał wiersze… Esej w folderze rękopisów i fotografii w zbiorach Muzeum Literatury, w dziesiątą rocznicę śmierci Jana Twardowskiego, Warszawa 2016, s. 3-10
Obcy wśród swoich. Literacka i kulturowa tożsamość Jankiela [w:] „Pan Tadeusz”. Poemat – Postacie – Recepcja, redakcja naukowa: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski, Warszawa 2016, s. 305-316.
Współautorstwo książki, Miłosz w szkole, pod red. Jarosława Klejnockiego; Warszawa 2013; wyd. Stentor
Klucze do kultury (współautorstwo poradnika dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum); Kielce 2010; wyd. MAC Edukacja
Język komunikatorów elektronicznych a sposób postrzegania świata [w:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej – polisensorycznej, pod red.: Urszuli Kopeć i Zygmunta Sibigi;; Rzeszów 2010; s. 103-114.
Dialog mistrzów z epigonem. Poezja Józefa Baki oczyma Mickiewicza i Słowackiego[w:] Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka, redakcja naukowa: Edward Kasperski, Tomasz Mackiewicz, Pułtusk-Warszawa 2008, s. 215-230.
Artykuły naukowe i popularnonaukowe w czasopismach
„Bezradni rząd, ministrowie, żandarmi…”. Recepcja poezji w punk rocku XX i XXI wieku. Przykłady polskie, [w:] „Prace Literaturoznawcze”, nr VI/2018.
O księdze metodologicznej profesora Kasperskiego, „Tekstualia”, nr 4(51)/2017.
Homo (non) legens? Uczeń współczesnej szkoły średniej jako czytelnik, „Polonistyka”, nr 6/2013, s. 10-14.
Pozaliterackie konteksty interpretacyjne w nowoczesnej szkole, „Studia Pragmalingwistyczne”, nr 1/2009 (numer poświęcony Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi), s. 126-140.
Moskale, bolszewicy, kacapy... o języku rusofobii, „Nigdy Więcej” nr 1 2009; (17) s. 30 -33.
Chrześcijański Wschód w poezji Jerzego Harasymowicza, „Przegląd Powszechny”, nr 11/2008 (1047) s. 98-115.
Komunikacja w erze nowych mediów, „Meritum”, nr 2 2008; (9) s. 93-100.
Co zrobić, gdy Słowacki nie zachwyca?, „Meritum”, nr 1 2008; (8) s. 36-41; [przedruk w:] „Kwartalnik Edukacyjny”, 1(64)/wiosna 2011
Wielojęzyczna awangarda – awangardowa wielojęzyczność, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3/2008, s. 123-125.
Różnorodność i aktualność (sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Karol Wojtyła. Poeta. na Uniwersytecie Warszawskim, 20-22. 10. 2005), „Przegląd Powszechny”, 2/2006, s. 130-134.
W poszukiwaniu samego siebie. „Sztukmistrz z Lublina” wg Szurmieja, Teatr Rampa w Warszawie, „Przegląd Powszechny”, nr 5/2006, s.161-164.
Daimonion i micwa, „Przegląd Powszechny”, nr 12/2006, s. 130-134.
Wizerunek śmierci komicznej w „Uwagach śmierci niechybnej” ks. Józefa Baki, „Przegląd Powszechny”, nr 11/2005, s. 78-94.
Rastafarianizm dawniej i dziś, „Przegląd Powszechny”, nr 5/2005, s. 142-153.
Inne
Rozbieranie przeszłości? W poszukiwaniu korzeni  liryki Grochowiaka, [w:] Rozbieranie Grochowiaka. Pokaz rękopisów i rysunków ze zbiorów Muzeum Literatury w rocznicę śmierci Poety, folder towarzyszący wystawie; redakcja: Grażyna Grochowiakowa, Warszawa 2016-2017, s. 12-23.
Tomasz Wroczyński. Jubileusz, Warszawa 2015.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje:

 • Od 2011 – stała współpraca z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (warsztaty dla młodzieży i studentów, prowadzenie spotkań z artystami);
 • Od 2009 – współpraca ze Stowarzyszeniem Żywych Poetów w Brzegu (warsztaty animacji społeczno-kulturalnej dla młodzieży);
 • 2009 - 2012 – współpraca z Białołęckim Ośrodkiem Kultury (juror młodzieżowych konkursów literackich);
 • Od 2007 – praca w Autorskim LO Niepublicznym nr 42 w Warszawie (etat nauczyciela języka polskiego, opieka nad olimpijczykami – dwie finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego);
 • 2007-2009 współpraca z wydawnictwem MAC Edukacja;
 • Od 2006 – dydaktyka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych: Metodyka nauczania języka polskiego w liceum / gimnazjum / szkole podstawowej, Warsztat nauczyciela polonisty, Warsztat interpretacji tekstu literackiego, Programy i podręczniki polonistyczne w liceum / gimnazjum, Elementy prawa oświatowego);
 • 2006 – Współpraca z portalami edukacyjnymi: WolneLektury.pl i WolnePodreczniki.pl;
 • 2005-2009 współpraca z Miejskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku (warsztaty animacji społeczno-kulturalnej dla młodzieży, wykłady dla nauczycieli);
 • 2005-2007 – praca w XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie (nauczyciel języka polskiego);
 • 2005-2006 – praca w XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie (nauczyciel języka polskiego);
 • 2002-2004 – staż i praca w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

 

WSTECZ