dr Michał Friedrich


E-mail

m.friedrich@uw.edu.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej (stopnie, tytuły):

adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej; Wydział Polonistyki UW.
2013 – doktor nauk humanistycznych;
2005 – magister filologii polskiej, specjalność: literaturoznawstwo (dyplom z wyróżnieniem);

Zainteresowania naukowe:

 • poezja doby baroku;
 • literatura przełomu XX/XXI w.;
 • metodyka nauczania języka polskiego;
 • malarstwo ikonowe dawne i współczesne;
 • antropologia kultury;
 • nowe media;
 • teatr uliczny.

Publikacje

Sprawozdania
Różnorodność i aktualność (sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Karol Wojtyła. Poeta na Uniwersytecie Warszawskim, 20 - 22. 10. 2005), „Przegląd Powszechny”, 2 2006; s. 130-134.
Recenzje
Wielojęzyczna awangarda – awangardowa wielojęzyczność, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3 2008; s. 123-125.
Daimonion i micwa (recenzja książki Hanny Krall: Król kier znów na wylocie), „Przegląd Powszechny”, nr 12 2006; s. 130-134.
W poszukiwaniu samego siebie (recenzja spektaklu: Sztukmistrz z Lublina w reżyserii Jana Szurmieja, Teatr Rampa w Warszawie), „Przegląd Powszechny”, nr 5 2006; , s. 161-164.
Recenzje książek naukowych i popularnonaukowych w: „Nigdy Więcej”, nr 6, 12, 13, 14.
Publikacje w książkach
Współautorstwo książki, Miłosz w szkole, pod red. Jarosława Klejnockiego;; Warszawa 2013; wyd. Stentor
Klucze do kultury (współautorstwo poradnika dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum); Kielce 2010; wyd. MAC Edukacja
Język komunikatorów elektronicznych a sposób postrzegania świata [w:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej – polisensorycznej, pod red.: Urszuli Kopeć i Zygmunta Sibigi;; Rzeszów 2010; s. 103-114.
Dialog mistrzów z epigonem. Poezja Józefa Baki oczyma Mickiewicza i Słowackiego [w:] Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka, redakcja naukowa: Edward Kasperski, Tomasz Mackiewicz;; Pułtusk-Warszawa 2008; s. 215-230.
Artykuły naukowe i popularnonaukowe w czasopismach
Homo (non) legens? Uczeń współczesnej szkoły średniej jako czytelnik, „Polonistyka” nr 6 2013
Pozaliterackie konteksty interpretacyjne w nowoczesnej szkole, „Studia Pragmalingwistyczne” nr 1 2009; (numer poświęcony Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi), s. 126-140.
Moskale, bolszewicy, kacapy... o języku rusofobii, „Nigdy Więcej” nr 1 2009; (17) s. 30 -33.
Chrześcijański Wschód w poezji Jerzego Harasymowicza, „Przegląd Powszechny”, nr 11 2008; (1047) s. 98-115.
Komunikacja w erze nowych mediów, „Meritum”, nr 2 2008; (9) s. 93-100.
Co zrobić, gdy Słowacki nie zachwyca?, „Meritum”, nr 1 2008; (8) s. 36-41; [przedruk w:] „Kwartalnik Edukacyjny”, 1(64)/wiosna 2011
Wizerunek śmierci komicznej w „Uwagach śmierci niechybnej” ks. Józefa Baki, „Przegląd Powszechny”, nr 11 2005; s. 78-94.
Rastafarianizm dawniej i dziś, „Przegląd Powszechny”, nr 5 2005; , s. 142-153.

Nagrody, wyróżnienia:

2005 – dyplom mgr. filologii polskiej z wyróżnieniem

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje:

 • Od 2011 – stała współpraca z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (warsztaty dla młodzieży i studentów, prowadzenie spotkań z artystami);
 • Od 2009 – współpraca ze Stowarzyszeniem Żywych Poetów w Brzegu (warsztaty animacji społeczno-kulturalnej dla młodzieży);
 • 2009 - 2012 – współpraca z Białołęckim Ośrodkiem Kultury (juror młodzieżowych konkursów literackich);
 • Od 2007 – praca w Autorskim LO Niepublicznym nr 42 w Warszawie (etat nauczyciela języka polskiego, opieka nad olimpijczykami – dwie finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego);
 • 2007-2009 współpraca z wydawnictwem MAC Edukacja;
 • Od 2006 – dydaktyka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych: Metodyka nauczania języka polskiego w liceum / gimnazjum / szkole podstawowej, Warsztat nauczyciela polonisty, Warsztat interpretacji tekstu literackiego, Programy i podręczniki polonistyczne w liceum / gimnazjum, Elementy prawa oświatowego);
 • 2006 – Współpraca z portalami edukacyjnymi: WolneLektury.pl i WolnePodreczniki.pl;
 • 2005-2009 współpraca z Miejskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku (warsztaty animacji społeczno-kulturalnej dla młodzieży, wykłady dla nauczycieli);
 • 2005-2007 – praca w XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie (nauczyciel języka polskiego);
 • 2005-2006 – praca w XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie (nauczyciel języka polskiego);
 • 2002-2004 – staż i praca w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

 

WSTECZ