mgr Patrycja Chajęcka


Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW, absolwentka polonistyki, slawistyki oraz etnologii.

Wykształcenie

2014

  • tytuł licencjata w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (Narracyjne i ekonomiczne strategie radzenia sobie z kryzysem na macedońskim Poreczu)

2012

  • tytuł magistra w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (Pamięć, historia, mistyfikacja. „Jak pogrzebać wampira” Borislava Pekicia)

2010

  • tytuł magistra na Wydziale Polonistyki UW (Świat barw i ich funkcja w „Fachowcu”, „Próchnie” i „Oziminie” Wacława Berenta)
  • tytuł licencjata w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (Przestrzeń symboliczna w „Ogrodzie, popiele” Danila Kiša)

Publikacje

Wybrane publikacje
Zrozumieć niezrozumiałe, „Nowe Książki” 2016, nr 3, s. 89-90 [recenzja książki Martina Amisa Strefa interesów].
„Pałac z baśni powstaje”, „eleWator. Kwartalnik literacko-kulturalny” 2016, nr 15, s. 173-177 [recenzja książki Pałac. Biografia intymna Beaty Chomątowskiej oraz Jako dowód i wyraz przyjaźni. Reportaże o Pałacu Kultury, red. Magdalena Budzińska, Monika Sznajderman].
„Życie to Hongkong”, „Nowe Książki” 2016, nr 6, s. 34-35 [recenzja książki Miljenko Jergovicia Drugi pocałunek Rity Danon].
Kronikarz czasu, „Nowe Książki” 2016, nr 7-8, s. 32-33 [recenzja Książki o Unie Faruka Šehicia].
Zimne lata, „Twórczość” 2016, nr 9, s. 119-122 [recenzja książki Renaty Lis W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu].
Nieznośna lekkość samotności, „Twórczość” 2016, nr 9, s. 158-160 [recenzja książki Huberta Klimko-Dobrzanieckiego Samotność].
Przyszedł Karađoz, „Nowe Książki” 2016, nr 9, s. 80-81 [recenzja książki Miljenko Jergovicia, Wilimowski].
Sytuacja kafkowska, „Nowe Książki” 2016, nr 10, s. 7-8 [recenzja książki Györgya Spiró, Salon Wiosenny].
On, czyli Ja. Strategie zapominania w »Jak pogrzebać wampira« Borislava Pekicia [w:] Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, red. K. Kaczmarek, D. Kondratczyk-Przybylska, A. Sieradzka, E. Walewska, nr 1(5)/2015-JA-MY-ONI, s. 61-70.
Proustowskie magdalenki, „eleWator. Kwartalnik literacko-kulturalny” 2015, nr 11, s. 177-179 [recenzja Zapomnianych słów, red. Magdalena Budzińska].
Wyjście z cienia, „Twórczość” 2015, nr 9, s. 103-105 [recenzja książki Moniki Rakusy Cień].
Macierzyństwo w sytuacji granicznej, „Nowe Książki” 2015, nr 9, s. 84-85 [recenzja książki Pavola Rankova Matki].
Zrozumieć szahidkę, „Nowe Książki” 2015, nr 10, s. 36-37 [recenzja książki Mariny Achmedowej Musiałam umrzeć].
Kilka dygresji o życiu, „Nowe Książki” 2015, nr 11, s. 26-27 [recenzja książki Kalina Terzijskiego Czy jest ktoś, kto cię kocha].
Opowieść o człowieku, „Nowe Książki” 2015, nr 12, s. 25-26 [recenzja książki Gyorgy Spiró Niewola].
Samotnik z Teneryfy, „Twórczość” 2015, nr 12, s. 124-126 [recenzja Heretyka z familoka Angeli Bajorek].
„Żywe zjawiska”, „eleWator. Kwartalnik literacko-kulturalny” 2015, nr 14, s. 173-174 [recenzja książki Urszuli Glensk Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939)].
Narrative and Economic Strategies of Coping with Unemployment in Poreče [w:] Anthropology of Continuity and Change. Macedonian Poreče 80 years after Jozef Obrebski's research, red. K. Bielenin-Lenczowska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa 2015, s. 49-69.
„Do snu i śnienia”, „Nowe Książki” 2016, nr 1, s. 20-21 [recenzja książki Pianka od Chińczyka Vladimíra Binara].
Syndrom granicy. Notatki o „Krótkim podręczniku przekraczania granic” Gazmenda Kapllaniego, „eleWator. Kwartalnik literacko-kulturalny” 2014, nr 9, s. 52-55.
Spacer po Warszawie, „Twórczość” 2014, nr 11, s. 123-125 [recenzja książki Michała Cichego Zawsze jest dzisiaj].
W kleszczach absurdu, „Nowe Książki” 2014, nr 11, s. 29-30 [recenzja książki Virgilio Piñery Zimne opowiadania. Ten, który przyszedł mnie zbawić].
On the Road, „Twórczość” 2014, nr 9, s. 122-124 [recenzja książki Beaty Chomątowskiej Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Bredzie].
Poezja w prozaicznej codzienności, „Nowe Książki” 2014, nr 9, s. 33-34 [recenzja książki Dzwinki Matijasz Powieść o ojczyźnie].
Niedźwiedzia metafora, Dwutygodnik kulturalny „artPapier” 2014, nr 15-16 (255-256) [recenzja książki Witolda Szabłowskiego Tańczące niedźwiedzie].
Labirynty pamięci, „Nowe Książki” 2014, nr 7, s. 75-76 [recenzja książki Natalki Śniadanko Lubczyk na poddaszu].
Pusta orkiestra, „Nowe Książki” 2014, nr 6, s. 65-66 [recenzja książki Dubravki Ugrešić Kultura karaoke].
Granice, „Nowe Książki” 2014, nr 5, s. 37-38 [recenzja książki Martina Šmausa Dziewczynko, roznieć ogieniek].
Suka w wersji pop, „Twórczość” 2014, nr 5, s. 109-111 [recenzja książki Katarzyny Grygi Suka].
Słodko-gorzki Bukareszt, „Twórczość” 2014, nr 3, s. 118-119 [recenzja książki Małgorzaty Rejmer Bukareszt].
Alegoryczna opowieść o ludzkości, „Nowe Książki” 2014, nr 2, s. 69-70 [recenzja książki Nadżiba Mahfuza Dzieci naszej dzielnicy].
„I powlokło się życie szarym, jednostajnym szlakiem”. O kolorach w „Fachowcu” Wacława Berenta, „LiteRacje” 2013, nr 4, s. 25-33.
Wszystkie szczęśliwe rodziny, „Nowe Książki” 2013, nr 12, s. 68-69 [recenzja książki Elif Shafak Honor].
Zapach przeszłości, „Nowe Książki” 2013, nr 10, s. 87-88 [recenzja książki Gordany Kuić Zapach deszczu na Bałkanach].
Filozofia podróży, „Twórczość” 2013, nr 10, s. 119-121 [recenzja książki Krzysztofa Środy Podróże do Armenii i innych krajów].
Między prawdą a zmyśleniem – Borislava Pekicia „mistyfikacja mistyfikacji” [w:] Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich, Koło Naukowe Slawistów UW, Warszawa 2013, s. 89-98, ISBN 978-83-60938-72-0 [tom pokonferencyjny].

Inne

 

WSTECZ