mgr Adam Barański

Od 2011 doktorant Wydziału Polonistyki, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Polonistyki

Zainteresowania badawcze

  • Komunikacja i retoryka w nowych mediach, w szczególności mediach społecznościowych.
  • Public relations, komunikacja marketingowa, reklama, social media.

Publikacje

Publikacje
O istocie sound bite'u [w:] Nowe spojrzenia w naukach o polityce, t. 3, red. T. Słomka, Warszawa 2012.
 

WSTECZ