mgr Iwona Sołtys

E-mail

soltyslogopeda@gmail.com

Doktorantka Instytutu Polonistyki Stosowanej. Praca doktorska, pisana pod opieką prof. dr. hab.Stanisława Dubisza, poświęcona jest problematyce normy w wymowie w środowisku aktorskim i dziennikarskim. Magister filologii polskiej, specjalność logopedyczna (2012 Uniwersytet Warszawski, dyplom z wyróżnieniem). Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie (2012, kierunek śpiew solowy). Logopeda, mioterapeuta.

Współpracownik WDIB (dydaktyka: konwersatorium specjalistyczne, Laboratorium PR – speech coaching, seminarium warsztatowe – mechanizmy propagandy w praktyce, praktyczna stylistyka, język wypowiedzi dziennikarskiej; badania naukowe: we współpracy z dr. Ł. Szurmińskim i Laboratorium Badań Medioznawczych – Obraz wroga w polskim plakacie propagandowym w latach 1945–1955 – projekt okulograficzny).

Zainteresowania badawcze

 • kultura języka polskiego
 • język propagandy i nowomowa
 • neurologopedia, logopedia kliniczna
 • psycholingwistyka
 • dykcja i emisja głosu

  Publikacje

  Publikacje
  Sołtys I., Norma wzorcowa w wymowie. Wyzwania dydaktyczne, Poradnik Językowy 6/2016
  Kamińska M., Sołtys I. Studium przypadku pacjenta z encefalopatią - diagnoza  logopedyczna w:  Język i logopedia., Instytut Polonistyki Stosowanej, Warszawa 2013. ISBN 978-83-62100-91-0, str.103-112
  Sołtys I.,  Wpływ typu karmienia na rozwój wzorców artykulacyjnych. Przeciwdziałanie zaburzeniom w wypadku karmienia sztucznego- zadania logopedy (w druku)
  Sołtys I., Norma wzorcowa w wymowie przedstawicieli różnych pokoleń, tom pokonferencyjny "Dialog pokoleń"
  Sołtys I., Elementy regionalne w wymowie Mistrzów Mowy Polskiej, złożone do recenzji w tomie pokonferencyjnym "Młodzi o języku regionów".

  Konferencje

  20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, Uniwersytet Warszawski, referat Językowe środki perswazji w debacie prezydenckiej „Czas decyzji”, 4-5.12.2015

  VI Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców, Uniwersytet Warszawski, referat

  Nowe słownictwo twórców polskich vlogów, 19-20.11.2015

  II Ogólnopolska konferencja Dialog pokoleń, Uniwersytet Warszawski, referat Kształt normy

  wzorcowej w wymowie – wybrane tendencje, 4–5.11.2015

  Polyslav XIX, Warszawa, referat Norma użytkowa w nowych mediach, czyli jak mówią polscy vlogerzy”, 14–16.09.2016

  I Ogólnopolska konferencja Dialog pokoleń, Uniwersytet Warszawski, referat Norma wzorcowa w wymowie przedstawicieli różnych pokoleń, 19–20.11.2014

  Młodzi o języku regionów, Uniwersytet Warszawski, referat Elementy regionalne w wymowie Mistrzów Mowy Polskiej, 24–26.04.2015

  Panele dyskusyjne

  Polonisto, zdejmij sweter, panel dyskusyjny zorganizowany przez Studenckie Koło Krytyki

  Medialnej przy Wydziale Polonistyki, Warszawa, 13.05.2015 – prelegent

  Social media alternatywnie, czyli co oprócz Facebooka? (wraz ze Studenckim Kołem Krytyki

  Medialnej), Warszawa, 21.05.2015 – współorganizator

  Organizacja konferencji

  Organizacja sympozjum naukowego „Kultura jidysz w Polsce – reminiscencje”, Instytut Polonistyki Stosowanej UW, 12.05.2016

  Współorganizacja spotkania naukowego „Blog – informacja czy biznes”, Instytut Dziennikarstwa UW, 18.04.2016

  Wybrane szkolenia zawodowe

  Terapia porażenia nerwu twarzowego, Anna Maria Pękacka (Centrum szpitalne Oberwallis, Nestle Health Science), LOGOMEDIKA, Warszawa 24–25.09.2016

  Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrznooralnych Terapia "Ręce na pacjencie (Hands on therapy), KINEZIO, Warszawa, 24-25.06. 2016

  Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel, LOGOMEDIKA, Warszawa 4-5.06. 2016

  Współpraca fizjoterapeuty i logopedy w kompleksowej terapii zaburzeń czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego, Centrum Rehabilitacji HOLIMEDICA, Warszawa, 11.10.2014

  Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z wadami zgryzu – diagnoza, planowanie i

  prowadzenie terapii cz.1, Laboratorium Mowy Agnieszki Borowiec, Warszawa, 28.03.2015

  Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, dr Anna Regner, Warszawa 16–17.03.2012

   

  WSTECZ