mgr Aleksandra Maria Potocka


2013 – magisterium, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, kierunek filologia polska, specjalizacja nauczycielska i logopedyczna. Praca magisterska pt. Parabola i opis semantyczny słów kluczowych w wybranych przypowieściach biblijnych pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Zaron.

Zainteresowania naukowe:

nauczanie języka polskiego jako obcego, literatura SF, słowotwórstwo, semantyka.

Publikacje

Publikacje
A kto jest moim bliźnim?[w:] „Poradnik językowy” nr 10., Warszawa 2012.

Pojęcie ‘siewcy’ w Biblii i współcześnie [w:] Język i logopedia, redakcja naukowa: Zofia Zaron, Józef Porayski-Pomsta, Warszawa 2013.

Wczoraj i dziś leksemu talent. „Jednemu dał pięć talentów...”(Mt 25,15 BT) [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistyk (Polyslav) Band 17, München-Berlin-Washington/D.C. 2014.

W blogosferze, czyli o blogu i jego derywatach [w:] „Poradnik językowy” nr 9., Warszawa 2014.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje:

Od 2010 – pisanie artykułów branżowych dla Serwisu HR.

Od 2011 – nauczanie języka polskiego jako obcego w Klubie Dialogu. Warsztaty dla lektorów języka polskiego jako obcego (z zakresu wykorzystania elementów terapii logopedycznej na lekcjach języka polskiego jako obcego oraz narzędzi wspomagających zapamiętywanie nowego słownictwa).

Od 2014 – nauczanie języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Warszawie.

 

WSTECZ