dr hab. Zofia Zaron

E-mail

z.zaron@uw.edu.pl
Od 1.09.2008 kierownik Zakładu Logopedii i Komunikacji Językowej (Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydz. Polonistyki UW).

Zainteresowania badawcze:

semantyka leksykalna, składniowa i kategorialna. Aksjologia.  Gramatyka funkcjonalna.

Publikacje

Wybrane publikacje
Problemy z definicją synonimiczną (na przykładzie ‘szacunku1’). 2006; Prace Filologiczne LI.
red.H. Karaś., Wstyd - ostatnia niecnoty zapora. O pojęciu wstydu. [w] Czynić słowami.; Warszawa 2006; 392-399
Red. R.Laskowski, The inflectional aspect of the category of gender in Polish. [w] Study of Polish Language.; Kraków 2005; 115-126
Aspekty funkcjonalne polskiej kategorii rodzaju. Charakterystyka fleksyjna.; Warszawa-Puńsk 2004; Aušra
Wypowiedzenie, zdanie, wypowiedź. Regulacje terminologiczne.[w] Slavistièki studii 10; Skopje 2003; 151-168
Oddziaływania składniowe. 2003; Prace Filologiczne XLVIII : 479-498
Obraz Boga językiem nakreślony. Orzecznikowe dystynkcje pojęcia Bóg. [w] M. Grochowski, G. Hentschel (Hrsg.); Oldenburg 2001; Bibliotheks und Informationssystem der Universität Oldenburg
Zbiór jako kategoria semantyczna. Jej wykładniki w polszczyźnie. [in:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF Philologiae; Lublin 2000; 311-322
Zależności różne formy. Problemy dyskusyjne składni: konotacja i akomodacja. [in:] Studia Lingwisyczne.; Katowice 1999; 231-244
Czy zwierzę to ktoś ? Językowe dowody podmiotowości zwierząt. 1998; Prace Filologiczne t. XLIII, s. 507-515
Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej. Kochaj Bliźniego swego. 1985; Ossolineum
Ze studiów nad semantyką i składnią czasownika. 1980; Ossolineum

 

WSTECZ