mgr Joanna Muszyńska


doktorantka  w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki na Wydziale Polonistyki UW

  • 1993 r. tytuł magistra w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Wydział Polonistyki UW,  kierunek serbochorwatystyka, specjalność literaturoznawstwo (Percepcja śmierci w prozie Danila Kiša);
  • 2010 r. tytuł magistra na Wydziale Polonistyki UW, kierunek filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, specjalizacja nauczycielska, (W poszukiwaniu miejsca w świecie dla roślin. Semantyczno-składniowe wykładniki kategorii żywotności leksyki ‘roślinnej’ w języku polskim);
  • od 2011 roku studia III stopnia (w toku), Wydział Polonistyki UW, Instytut Polonistyki Stosowanej (rozprawa doktorska na temat: Ironia w słowniku i w języku. Wykładniki operacji ironicznych w języku polskim,  opiekun naukowy: Prof. Zofia Zaron).

Zainteresowania naukowe

wykładniki operacji ironicznych w języku polskim, frazeologia ‘roślinna’ w języku polskim, leksyka kulinarna w polszczyźnie; literatura polska; literatura serbska; metodyka nauczania literatury i metodyka nauczania języka; kinezjologia edukacyjna

Publikacje

Publikacje
O ironii w języku i w słowniku. Na przykładzie ‘piękny’/’pięknie’, ‘ładny/ładnie’, „Quo vadis? Kwartalnik artystyczno-naukowy” nr 1 2014; s. 68-71.
Czy „piękny” zawsze jest piękny?, „Poradnik Językowy” nr 9 2013; s. 67-75.
Ile grochu z kapustą jest w „grochu z kapustą”?, „Prace Filologiczne t. LXIV 2013; s. 199-212.
Szkoła życia, szkoła umierania, [w:] A. Okońska, Marzena, Warszawa 2013; Wydawnictwo Meritum; s. 96-105.
O wspólnocie istot żywych. Semantyczno-składniowy opis czasowników „odroślinnych” w języku polskim, „Quo vadis? Kwartalnik artystyczno-naukowy” nr 09 2012.
„Inspiracje. Metoda projektu w pracy z przedszkolakami”, nr 8 2012.
„Inspiracje. Czas na projekt, czyli co o metodzie projektów wiedzieć chcemy, możemy i powinniśmy”, nr 7 2012.
„Inspiracje. Humanistyka poza stereotypami”, nr 6 2011.
„Inspiracje. Spotkania z Fryderykiem Chopinem”, nr 4 2010.
„Inspiracje. Czas do szkoły, czyli o dzieciach sześcio- i pięcioletnich w świetle reformy oświaty”, nr 3 2010.
„Inspiracje. Języki obce – porady, opinie, aktualności”, nr 2 2010.
„Inspiracje. Sześciolatek w I klasie. Biuletyn edukacji wczesnoszkolnej”, nr 1 2010.
„Inspiracje. Przedmioty przyrodnicze – narzędzia dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela”, nr 5 2011.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje

  • nauczyciel języka polskiego (Społeczne Gimnazjum Nr 32 w Warszawie, SLO Nr 25 w Warszawie, VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie);
  • redaktor prowadzący cyklu poradników metodycznych dla nauczycieli pt. Inspiracje w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń;
  • od września 2013 r. członek Europejskiego Stowarzyszenia Slawistów (Organisation Europäischer Nachwuchsslavisten) POLYSLAV.
 

WSTECZ