mgr Jordanka Ilieva-Cygan


Yordanka Ilieva-Cygan, ur. 26.04.1981 r. w Sofii, w Bułgarii. W roku 1999 rozpoczęła studia slawistyczne na Uniwersytecie Sofijskim, które od 2001 roku kontynuowała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach stypendium Rządu Polskiego. W roku 2005 z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę magisterską Kontynuanty etymonu *žit’ w języku polskim i bułgarskimi, napisaną pod kierownictwem dr Krystyny Długosz-Kurczabowej. Studia doktoranckie rozpoczęła w roku 2008. W obecnej rozprawie doktorskiej kontynuuje badania z dziedziny językoznawstwa diachronicznego porównawczego. Przedmiotem pracy jest leksyka budowlana w języku polskim i bułgarskim od połowy
XVIII w. do dziś.

Ponadto pracuje jako tłumacz z języków angielskiego, niemieckiego, polskiego i bułgarskiego. Przetłumaczyła m.in. A. Wasilewskiej i A. Wesołowskiej „@Obyvkite_na_moqa_saprug.pl”, E. Woydyłły „Да оздравееш от зависимостта”, M. Vorbeck "Sztuka flirtowania", N. Pohlmann „Wiązanie krawatów i apaszek”. W roku 2007 odbyła trzymiesięczny staż tłumacza w Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

Publikacje

Publikacje
Czasownik zażyć (się) w dziejach języka polskiego i bułgarskiego (analiza leksykograficzna), Poradnik Językowy, nr 2, 2010
Leksyka dotycząca budownictwa w języku polskim i bułgarskim, publikacja na stronie internetowej doktorantów Wydziału Polonistyki www.humanistykaxxi.waw.pl, (w przygotowaniu do druku)

Prowadzone zajęcia

  • Komputerowe opracowanie tekstów (specjalizacja redaktorska)
 

WSTECZ