prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska


E-mail

ewichrowska@uw.edu.pl

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

1986 – stopień magistra na Wydziale Polonistyki UW
2001 – stopień doktora w Instytucie Literatury Polskiej UW
2001 – adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej
2008 – adiunkt w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej
2008 – stopień doktora habilitowanego
2008-2012 – wicedyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej
2012 – stanowisko profesora nadzwyczajnego UW
2012 – kierownik studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki W

Zainteresowania naukowe

Diarystyka przełomu XVIII i XIX wieku, teoria oraz praktyka edytorstwa i tekstologii; historia literatury i kultury polskiej XVIII i pierwszej połowy XIX wieku; literatura wolnomularstwa w Polsce; dzieje emigracji polistopadowej we Francji, długie trwanie polskiego oświecenia.

Publikacje

Artykuły
red. Andrzej Pieńkos i Agnieszka Rosales Rodriques, Między oświeceniem a romantyzmem. Plotkarz w kulturze emigracyjnej [w:] Epoka Chopina. Kultura romantyczna we Francji i w Polsce ; Warszawa 2013; Neriton; s. 165-173.
red. Marek Dębowski, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Michał Zwierzykowski, Sfera publiczna, prywatna i intymna w diarystyce polskiej przełomu XVIII i XIX wieku, [w:] Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały.; Kraków 2013; Societas Vistulana; s. 347-360.
red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Do uczniów Szkoły Dramatycznej, [w:] Dwóchsetlecie Szkoły Dramatycznej w Warszawie 1811-2011.; Warszawa 2011; Szkoła Teatralna; s. 217-233.
Red. Roman Dąbrowski i Bogusław Dopart, O romantykach i klasykach, raz jeszcze… Kilka przypomnień [w:] Długie trwanie. Różne obicza klasycyzmu. Red. Roman Dąbrowski i Bogusław Dopart.; Kraków 2011; Księgarnia Akademicka; s. 217-233.
Red. Mirosław Strzyżewski, Marcin Lutomierski, Justyna Zyśk, Czym grożą historykowi literatury kwerendy archiwalne, [w:] Rozmaitości warsztatowe.; Toruń 2010; Wydawnictwo Naukowe UMK; s. 31-47.
Wincenty Krasiński – grafoman czy kronikarz epoki? Nieznane biografie z XIX wieku. „Przegląd Humanistyczny” nr 4-5 2009; s. 121-131.
Uprzejmie donoszę… Samuel Linde, rektor Liceum Warszawskiego do Stanisława Kostki Potockiego, ministra Komisji Rządowej Wyznań i Oświecenia Publicznego, 1819-1820. „Prace Polonistyczne” nr XLIV 2009; s. 59-76.
red. Jolanta Dzieniakowska, Bibliofil XIX-wieczny – czy to ciężka choroba? [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą.; Kielce 2007; s. 183-193.
Polska poezja wolnomularska w XVIII i na pocz. XIX wieku, „Ars`Regia. Kwartalnik poświęcony myśli i historii wolnomularstwa” 1992; nr 1, s. 48-68.
Książki
Inna literatura: Na Pragę nie wrócę. ; Warszawa 2014; Wydawnictwo MG
Twoja śmierć Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski „Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci” oraz „Dziennik moich uczuciów, czyli elegia serca”.; Warszawa 2012; Spectrum Press
Hipolit Klimaszewski. Nieznana karta z dziejów wielkiej emigracji.; Warszawa 2012; Wydawnictwo Veda
Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku.; Warszawa 2012; (redakcja tomu)
Antoni Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z początków towiańszczyzny. Z rękopisu odczytała, skomentowała i wstępem poprzedziła Elżbieta Z. Wichrowska. Słowo/Obraz terytoria.; Gdańsk 2007
W stronę Francji…Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia. ; Warszawa 2007; Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW; (redakcja)
Kantorbery Tymowski: Poezje zebrane. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia. ; Warszawa 2006; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ,Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”; (Biblioteka pisarzy Polskiego Oświecenia; t. 3)
Kantorbery Tymowski w świetle nowych źródeł.; Warszawa 2001; Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
Kantorberego Tymowskiego posła ziemi częstochowskiej, wolnomularza i poety listy krajowe i emigracyjne.; Warszawa 1999; Wydawnictwo OPEN
Antologia poezji masońskiej.; Warszawa 1995; Wydawnictwo Fundacji „Historia pro Futuro”
Oświecenie. Wyboru dokonały Irena Łossowska i Elżbieta Wichrowska. Seria 2, (Opracowania); Warszawa 1994; Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW; [wyd. 2 Warszawa 2001]

Nagrody i wyróżnienia

  • 2004 oraz w 2007  naukowa stypendialna nagrodę Rektora UW.
  • 2010 nagroda I stopnia Rektora UW
  • 2007 wyróżnienie  w 48. edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejszą Książkę Roku (Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka): Antoni Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z początków towiańszczyzny.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje

Polskie Towarzystwo do Badań nad Wiekiem Osiemnastym – członek
Zespół Literatury Polskiego Oświecenia UW – członek
Zespół Edytorstwa Instytutu Badań Literackich PAN – członek
Członek - założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Członek- założyciel I społecznego liceum ogólnokształcącego w Warszawie (i jednocześnie w Polsce) i wicedyrektor w pierwszym okresie funkcjonowania szkoły.

„Wiek Oświecenia” – członek redakcji
„Ars Regia. Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa” – członek redakcji
„Przegląd Humanistyczny” – członek Rady redakcyjnej
„Prace Polonistyczne” – recenzent pisma
2002-2005 i 2005-2008 – członek Rady Instytutu Literatury Polskiej UW
2008-2012 – członek Rady Instytutu Polonistyki Stosowanej UW
X-XII 2008 (do habilitacji) i w obecnej kadencji 2012-2016, członek Rady Wydziału Polonistyki UW
2008-2012 – członek Wydziałowej Komisji Finansowej
Od 2010 – członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
Od 2012 – członek Komisji Rektorskiej ds. Oceny Programów Kształcenia na Studiach Doktoranckich
2005-2009; 2009-2012 – kierownik dwóch grantów KBN  i NCN 

WSTECZ