prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta


E-mail

j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe

 • dydaktyka języka polskiego i glottodydaktyka polonistyczna
 • kultura języka
 • psycholingwistyka, w tym zwłaszcza badania nad przyswajaniem języka przez dzieci
 • pragmalingwistyka i komunikacja językowa
 • logopedia
 • język polski poza granicami kraju; kontakty językowe
 • leksykologia, leksykografia

Wykształcenie

 • Dyplom nauczyciela języka polskiego uzyskany 1964 r. w I Studium Nauczycielskim w Warszawie
 • dyplom magistra filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku w 1969 r. uzyskany na podstawie pracy «Biblioteka Nauczyciela» PZWS w świetle konfrontacji z potrzebami szkoły i nauczyciela, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Parnowskiego
 • dyplom doktora nauk humanistycznych w Instytucie Badań Pedagogicznych (MEN) w 1979 r. na podstawie rozprawy Kształcenie podstaw racjonalnego myślenia na lekcjach gramatyki języka polskiego przy zastosowaniu metody algorytmów przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Michała Jaworskiego
 • dyplom doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1995 r. na podstawie rozprawy Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym, Studium psycholingwistyczne, Wyd.UW, Warszawa 1994.

Praca zawodowa

2007-2016 – profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki Stosowanej, Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej; Zakład Logopedii i Emisji Głosu

2003-2008 – profesor nadzwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Zakład Logopedii

1996-2007 – profesor nadzwyczajny w Instytucie Języka Polskiego UW, Zakład Fonetyki i Logopedii

1984-1996 – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW, Zakład Metodyki Języka Polskiego

1980-1984 – lektor języka polskiego w Université de Toulouse-le Mirail, Francja

1979-1980 – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW, Zakład Metodyki Języka Polskiego

1972-1979 – starszy wykładowca w Instytucie Języka Polskiego UW, Zakład Metodyki Języka Polskiego

1964-1972 – nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich w Warszawie

Funkcje uniwersyteckie i pozauniwersyteckie

2013-2016 – pełnomocnik dyrektora Instytutu Polonistyki Stosowanej ds. logopedii

2008-2013 – dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej

2009-2011 – kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

2005-2008 – prodziekan Wydziału Polonistyki

2003-2008 – kierownik Zakładu Logopedii APS

2001-2005 – kierownik Zakładu Fonetyki i Logopedii

1999-2002 – prodziekan Wydziału Polonistyki UW

1996-1999 – prodziekan Wydziału Polonistyki UW

1993-1996 – zastępca dyrektora Instytutu Języka Polskiego UW

1994-1996 – sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka

1996-2016 – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka

Udział w kształceniu kadry naukowej:

 • 18 wypromowanych doktorów
 • 200 wypromowanych magistrów
 • 18 wypromowanych licencjatów
 • 50 dyplomantów Pomagisterskiego Studium Logopedycznego
 • 35 dyplomantów Podyplomowego Studium „Polonistyka Użyteczna”

Publikacje

Publikacje (wybór)
Witold Doroszewski - pozytywista i organizator życia naukowego, „Poradnik Językowy, 2016, s. 67-72.
„Poradnik Językowy” w latach 1948-2015, „Poradnik Językowy”, 2016, s.27-47 (również wersja elektroniczna: http://poradnik.rudolf.waw.pl/).
O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia. 2015; Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa.
Funkcje mowy a intencje wypowiedzi. 2008; „Poradnik Językowy” z. 7.
Kilka uwag o roli badań nad zaburzeniami mowy we współczesnej lingwistyce, [w:] „Studia Pragmalingwistyczne 5: Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej”; Warszawa 2008; Dom Wydawniczy „Elipsa”
«Mowa dziecka» jako przedmiot badań. 2007; „Poradnik Językowy” z. 7
Potoczność w mowie dzieci, [w:] „Potoczność w zachowaniach językowych” red. B. Boniecka i S. Grabias, Lublin 2007
Zmiany znaczeniowe słownictwa społeczno-politycznego w prasie polskiej na przełomie wieków XX i XXI,[ w:] „Język a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej”; red. S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Warszawa 2007; Dom Wydawniczy „Elipsa”
Słownictwo pochodzenia obcego w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego PWN” 2006; „Poradnik Językowy” z. 4.
Nasze dziecko mówi. Cykl 10 artykułów „Wychowanie w Przedszkolu”. 2002; 2002-2003
Nasz język ojczysty. Podręcznik dla klas I-III gimnazjum (wspólnie z Jerzym Podrackim),  2000, Wyd. Oświata, Warszawa.
Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Studium psycholingwistyczne.; Warszawa 1995; Wyd. UW
Komunikacja językowa; Kultura języka; Odmiana wyrazów, trzy rozdziały w podręczniku akademickim: „Nauka o języku dla polonistów”. 1994, 1996, 1999, 2000; red. S. Dubisz, KiW. Warszawa.
Wybór tekstów polonijnych z Francji; Warszawa 1993; Wyd. UW

 

WSTECZ